We willen allemaal een leefomgeving waarin we prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Om dat voor elkaar te krijgen maken we met elkaar afspraken wat op welke plaats mogelijk is. De nieuwe Omgevingswet is ervoor gemaakt om dat op een open en heldere manier te doen en om initiatieven een kans te geven. Zo kunnen we het goede behouden en werken we samen aan verbetering van onze mooie gemeente. Samen bouwen we aan een duurzame en groene gemeente waar inwoners en ondernemers hun dromen mogelijk kunnen maken, zo creëren we samen de toekomst van Heusden. 

  • Verordening fysieke leefomgeving Heusden 2022 vastgesteld

    Op 5 juli heeft de gemeenteraad van Heusden de Verordening fysieke leefomgeving Heusden 2022 vastgesteld. Deze verordening is opgesteld in het kader van de komst van de Omgevingswet. De Omgevingswet heeft als uitgangspunt dat de gemeente haar regels over de fysieke leefomgeving samenbrengt in één gebiedsdekkende regeling: het omgevingsplan (de opvolger van bestemmingsplannen).

  • Terugkoppeling Sessie Puntjes op de i

    De omgevingsvisie is bijna gereed. Op dinsdagavond 19 april 2022 kwamen er zo’n 70 betrokkenen bijeen om over de omgevingsvisie te praten. Dit was de laatste bijeenkomst om aan de voorkant mee te denken over de visie.

  • Omgevingswet met Katja Burgman-Linssen

    Mijn naam is Katja Burgman-Linssen en in mijn functie als senior adviseur / jurist omgevingsrecht bij het onafhankelijk advies- en ontwerpbureau BRO kan ik het beste van twee werelden combineren. Ik ben tegelijkertijd juridisch specialist op het gebied van het omgevingsrecht en ik adviseer klanten aan de voorkant over de mogelijkheden en de beste opties om ontwikkelingen mogelijk te maken.