We willen allemaal een leefomgeving waarin we prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Om dat voor elkaar te krijgen maken we met elkaar afspraken wat op welke plaats mogelijk is. De nieuwe Omgevingswet is ervoor gemaakt om dat op een open en heldere manier te doen en om initiatieven een kans te geven. Zo kunnen we het goede behouden en werken we samen aan verbetering van onze mooie gemeente. Samen bouwen we aan een duurzame en groene gemeente waar inwoners en ondernemers hun dromen mogelijk kunnen maken, zo creëren we samen de toekomst van Heusden. 

  • Creativiteit in de Toekomstkoffer

    De afgelopen weken heeft de Toekomstkoffer door de gemeente gereisd. Via de koffer konden kinderen en ouderen hun wensen en dromen voor de toekomst van Heusden delen. De rijk gevulde koffer is weer terug en de jeugdburgemeesters geven graag een korte terugkoppeling hierover.

  • Nieuwe datum voor Omgevingswet

    De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is aangepast naar 1 juli 2022. Klik op de titel om dit nieuwsbericht te lezen. Andere nieuwsberichten lees je via de knop meer nieuws.

  • Omgevingswet met raadslid Aart Jan Gorter

    De implementatie van de Omgevingswet is één van de belangrijkste thema’s van deze bestuursperiode. Het gaat om de integratie van een groot aantal specifieke wetten. En moet leiden tot meer integraal beleid, (hopelijk) meer duidelijkheid en minder taaie procedures voor de burger. Maar de veelheid van onderwerpen die spelen bij de Omgevingswet maakt de besluitvorming complex.