We willen allemaal een leefomgeving waarin we prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Om dat voor elkaar te krijgen maken we met elkaar afspraken wat op welke plaats mogelijk is. De nieuwe Omgevingswet is ervoor gemaakt om dat op een open en heldere manier te doen en om initiatieven een kans te geven. Zo kunnen we het goede behouden en werken we samen aan verbetering van onze mooie gemeente. Samen bouwen we aan een duurzame en groene gemeente waar inwoners en ondernemers hun dromen mogelijk kunnen maken, zo creëren we samen de toekomst van Heusden. 

  • Omgevingsvisie Heusden

    Wie wil er nou niet prettig wonen, leven, werken en recreëren in een gemeente die met je meedenkt? In Heusden kan dat. Samen maken we afspraken over wat op welke plaats mogelijk is. De Omgevingsvisie regelt dit. Deze visie laat zien waar we in Heusden heen willen met onze fysieke leefomgeving. Heusdenaren dachten hierover mee. De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie Heusden op 28 maart 2023 vastgesteld. Lees meer.

  • Participatie

    Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Deze wet biedt meer ruimte voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale afwegingen. Doordat belangen, meningen en creativiteit in een vroegtijdig stadium op tafel komen, kunnen betere plannen ontstaan. Lees meer.

  • Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan

    De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 echt in werking. Wat betekent dit voor jou als initiatiefnemer? Eerder adviseerden we je om geen aanvraag te doen voor het wijzigen van een bestemmingsplan, maar te kiezen voor een alternatieve werkwijze: een aanvraag voor een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan. Dit advies blijft overeind. Lees meer.