We willen allemaal een leefomgeving waarin we prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Om dat voor elkaar te krijgen maken we met elkaar afspraken wat op welke plaats mogelijk is. De nieuwe Omgevingswet is ervoor gemaakt om dat op een open en heldere manier te doen en om initiatieven een kans te geven. Zo kunnen we het goede behouden en werken we samen aan verbetering van onze mooie gemeente. Samen bouwen we aan een duurzame en groene gemeente waar inwoners en ondernemers hun dromen mogelijk kunnen maken, zo creëren we samen de toekomst van Heusden. 

  • Terugkoppeling Sessie Puntjes op de i

    De omgevingsvisie is bijna gereed. Op dinsdagavond 19 april 2022 kwamen er zo’n 70 betrokkenen bijeen om over de omgevingsvisie te praten. Dit was de laatste bijeenkomst om aan de voorkant mee te denken over de visie.

  • Inwerkingtreding omgevingswet uitgesteld

    Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en zal daarom niet vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022.

  • Omgevingswet met Loek van Hemert

    Heusden en Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) zijn een perfect 'Omgevingswetduo'. Met het Heusdense motto “Mogelijk maken” en de missie van VRBN, “Samenwerken aan veiligheid”, hebben we wat mij betreft de kern van de nieuwe Omgevingswet te pakken.