We willen allemaal een leefomgeving waarin we prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Om dat voor elkaar te krijgen maken we met elkaar afspraken wat op welke plaats mogelijk is. De nieuwe Omgevingswet is ervoor gemaakt om dat op een open en heldere manier te doen en om initiatieven een kans te geven. Zo kunnen we het goede behouden en werken we samen aan verbetering van onze mooie gemeente. Samen bouwen we aan een duurzame en groene gemeente waar inwoners en ondernemers hun dromen mogelijk kunnen maken, zo creëren we samen de toekomst van Heusden. 

  • Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan

    Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom koos minister Hugo de Jonge voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Vooralsnog wordt dat 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023. Wat betekent dit voor jou als initiatiefnemer?

  • Omgevingsvisie

    De Omgevingsvisie schetst, waar we in Heusden, heen willen met onze fysieke leefomgeving. Van 29 september tot en met 9 november 2022 kun je op deze visie reageren. Op 12 oktober was er een inloopsessie waar je vragen kon stellen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in februari 2023 hierover een besluit.

  • Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan

    Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom koos minister Hugo de Jonge voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Vooralsnog wordt dat 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023. Wat betekent dit voor jou als initiatiefnemer?