We willen allemaal een leefomgeving waarin we prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Om dat voor elkaar te krijgen maken we met elkaar afspraken wat op welke plaats mogelijk is. De nieuwe Omgevingswet is ervoor gemaakt om dat op een open en heldere manier te doen en om initiatieven een kans te geven. Zo kunnen we het goede behouden en werken we samen aan verbetering van onze mooie gemeente. Samen bouwen we aan een duurzame en groene gemeente waar inwoners en ondernemers hun dromen mogelijk kunnen maken, zo creëren we samen de toekomst van Heusden. 

  • Omgevingsvisie Heusden

    Wie wil er nou niet prettig wonen, leven, werken en recreëren in een gemeente die met je meedenkt? In Heusden kan dat. Samen maken we afspraken over wat op welke plaats mogelijk is. De Omgevingsvisie regelt dit. Deze visie laat zien waar we in Heusden heen willen met onze fysieke leefomgeving. Heusdenaren dachten hierover mee. De gemeenteraad besluit waarschijnlijk op 28 maart a.s. hierover. Lees meer.

  • Participatie

    Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Deze wet biedt meer ruimte voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale afwegingen. Doordat belangen, meningen en creativiteit in een vroegtijdig stadium op tafel komen, kunnen betere plannen ontstaan. Lees meer.

  • Omgevingswet gaat 1 januari 2024 in

    De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer op 14 maart 2023. Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt op 1 januari 2024 ingevoerd.