We willen allemaal een leefomgeving waarin we prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Om dat voor elkaar te krijgen maken we met elkaar afspraken wat op welke plaats mogelijk is. De nieuwe Omgevingswet is ervoor gemaakt om dat op een open en heldere manier te doen en om initiatieven een kans te geven. Zo kunnen we het goede behouden en werken we samen aan verbetering van onze mooie gemeente. Samen bouwen we aan een duurzame en groene gemeente waar inwoners en ondernemers hun dromen mogelijk kunnen maken, zo creëren we samen de toekomst van Heusden. 

  • Omgevingsvisie

    De Omgevingsvisie schetst, waar we in Heusden, heen willen met onze fysieke leefomgeving. Van 29 september tot en met 9 november 2022 kun je op deze visie reageren. Op 12 oktober is er een inloopsessie waar je vragen kunt stellen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in februari 2023 hierover een besluit.

  • Omgevingswet: van bestemmingsplan naar omgevingsplan

    De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. Dit geeft veranderingen. Tot die tijd zijn er alternatieve mogelijkheden. Hoe en wat lees je in dit artikel.

  • Gezondheid in de Omgevingsvisie

    In onze ontwerpomgevingsvisie wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan ‘gezondheid’. De GGD en de gemeente trekken samen op als het gaat om het bevorderen van een gezonde fysieke leefomgeving. Heleen Kamphuijs, regiomanager en Sietske Algera, adviseur Gezondheidsbeleid van de GGD Hart voor Brabant leggen uit wat het belang is van een gezonde leefomgeving en hoe we hier samen voor kunnen zorgen.