Omgevingsvisie Heusden

Update 4 april 2023

Wie wil er nou niet prettig wonen, leven, werken en recreëren in een gemeente die met je meedenkt? In Heusden kan dat. Samen maken we afspraken over wat op welke plaats mogelijk is. De Omgevingsvisie regelt dit. Deze visie laat zien waar we in Heusden heen willen met onze fysieke leefomgeving. Heusdenaren dachten hierover mee. De gemeenteraad heeft op 28 maart 2023 de Omgevingsvisie Heusden vastgesteld.

>>  Definitieve Omgevingsvisie Heusden (4 april 2023)

Wat staat er in de visie?
De Omgevingsvisie geeft onze (ruimtelijke) ambities weer. En het geeft richting aan onze afspraken over ontwikkelingen in onze gemeente. Dat gaat over nieuwe woningen, klimaat & energie, waardevolle natuur, recreatie, mobiliteit en verkeer, gezondheid en plekken om te kunnen ondernemen.

Waardevolle reacties
Stapsgewijs ontwikkelden we de Omgevingsvisie. Dat deden we samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Via verschillende manieren haalden we bij hen inzichten op over hoe Heusden er in de toekomst uit moet zien op verschillende landschappelijke, economische en sociale thema’s. Daarna is een ontwerp Omgevingsvisie gemaakt. Hierop ontvingen we van nog eens 39 inwoners en organisaties reacties (zienswijzen). De meeste reacties gaan over windenergie, de balans tussen toerisme en natuur en mogelijke locaties voor toekomstige woningbouw. De Omgevingsvisie is hierdoor op onderdelen aangepast. Lees meer hierover in deze nota van wijzigingen. We bedanken iedereen voor het meedenken!

Hoe verder?
Nu dat de raad de Omgevingsvisie heeft vastgesteld, gebruiken we het als basis bij het maken van een omgevingsplan (het omgevingsplan komt in de plaats van bestemmingsplannen). Ook helpt het bij het beoordelen van initiatieven die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. De visie is ook bedoeld als uitnodiging aan Heusdenaren om met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de ambities uit de visie. Zo bouwen we samen aan de toekomst van Heusden waar inwoners en ondernemers hun dromen mogelijk kunnen maken.

Meer informatie

Laatst bijgewerkt op: 09-10-2023