• Omgevingswet vanaf 1 januari 2024

  27-12-2023 09:17 - 27-12-2023 09:23 - 27-12-2023 10:20

  Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken: de Omgevingswet. Ze maakt de regels makkelijker voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt. Zoals voor wonen, wegen, milieu, bodem, water, monumenten, natuur en geluid. Alle informatie over de nieuwe Omgevingswet lees je hier op onze speciale webpagina www.heelheusdenbouwtmee.nl. Lees verder

 • Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Heusden

  09-10-2023 08:07 - 27-12-2023 09:23 - 09-10-2023 10:43

  Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Gemeenten zijn op grond van deze wet verplicht een verordening over de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht vast te stellen. Met deze verordening wordt vastgelegd dat op de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria van toepassing zijn. Het college stelt de raad voor om deze verordening vast te stellen. Naar verwachting neemt de raad op 14 november aanstaande een besluit over dit voorstel. Lees meer.

 • Werkplaats Omgevingswet voor Bouwend Heusden

  13-07-2023 12:43 - 13-07-2023 12:52 - 13-07-2023 14:49

  Ben je ondernemer, aannemer, (bouw) adviseur en/of ZZP’er in de Heusdense bouwwereld? Dan ben je van harte uitgenodigd voor de Werkplaats Omgevingswet op 12 oktober a.s, waarin we met jou in gesprek gaan over de nieuwe Omgevingswet én de nieuwe Wet kwaliteitsborging bouwen. Zodat je weet wat dit voor jou betekent en wat er vanaf 1 januari 2024 verandert.

 • Omgevingswet gaat 1 januari 2024 in

  21-03-2023 09:09 - 21-03-2023 09:31 - 01-02-2023 10:25

  De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer op 14 maart 2023. Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt op 1 januari 2024 ingevoerd.

 • Omgevingsvisie Heusden

  24-02-2023 09:42 - 09-10-2023 08:11 - 18-02-2021 10:43

  Wie wil er nou niet prettig wonen, leven, werken en recreëren in een gemeente die met je meedenkt? In Heusden kan dat. Samen maken we afspraken over wat op welke plaats mogelijk is. De Omgevingsvisie regelt dit. Deze visie laat zien waar we in Heusden heen willen met onze fysieke leefomgeving. Heusdenaren dachten hierover mee. De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie Heusden op 28 maart 2023 vastgesteld. Lees meer.

 • Participatie

  15-02-2023 14:29 - 09-10-2023 08:11 - 15-02-2023 15:31

  Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Deze wet biedt meer ruimte voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale afwegingen. Doordat belangen, meningen en creativiteit in een vroegtijdig stadium op tafel komen, kunnen betere plannen ontstaan. Lees meer.

 • Omgevingswet vanaf januari 2024

  27-01-2023 13:03 - 15-03-2023 08:27 - 01-02-2023 14:05

  De invoering van de Omgevingswet is voor de vijfde keer uitgesteld. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening denkt dat het verstandiger is om de wet pas in januari 2024 in te laten gaan. Gemeenten en het bedrijfsleven hebben dan nog genoeg tijd voor de voorbereiding van deze ingrijpende wet, zo liet hij op 26 januari aan de Tweede Kamer weten.

 • Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan

  25-10-2022 11:55 - 19-07-2023 07:35 - 12-07-2023 13:57

  De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Wat betekent dit voor jou als initiatiefnemer? Eerder adviseerden we je om geen aanvraag te doen voor het wijzigen van een bestemmingsplan, maar te kiezen voor een alternatieve werkwijze: een aanvraag voor een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan. Dit advies blijft overeind. Lees hier verder.

 • Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

  17-10-2022 09:33 - 01-02-2023 16:15 - 17-10-2022 12:50

  Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Lees er hier meer over.

 • Gezondheid in de Omgevingsvisie

  28-09-2022 11:44 - 17-10-2022 09:44 - 27-09-2022 13:49

  In onze ontwerpomgevingsvisie wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan ‘gezondheid’. De GGD en de gemeente trekken samen op als het gaat om het bevorderen van een gezonde fysieke leefomgeving. Heleen Kamphuijs, regiomanager en Sietske Algera, adviseur Gezondheidsbeleid van de GGD Hart voor Brabant leggen uit wat het belang is van een gezonde leefomgeving en hoe we hier samen voor kunnen zorgen.

Laatst bijgewerkt op: 01-02-2023