Groen licht Eerste Kamer: Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer op 14 maart 2023 over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt. Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt op 1 januari 2024 ingevoerd. 

Meer informatie 

Laatst bijgewerkt op: 21-03-2023