• Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

    Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

  • Bladkorven

    Het is weer herfst. In de geplaatste bladkorven kun je het bladafval gooien dat afkomstig is van bomen op gemeentelijke grond. Op deze manier helpen we je om jouw buurt schoon te houden.

  • Hoe corona ons leven op z'n kop zet!

    In de serie 'Hoe corona ons leven op z'n kop zet" blikken inwoners terug op de afgelopen periode waarin corona en de gevolgen daarvan een grote rol in hun leven speelde en vaak nog speelt. Deze week Jan van Spijk die 3 maanden met corona in het ziekenhuis lag.