• Wijkatlas beschikbaar

    De resultaten van de bewonersenquête uit 2019 zijn beschikbaar en gebundeld in de Wijkatlas. Het laat onder andere zien dat bewoners hun buurt in het algemeen als rapportcijfer een 7,5 geven. De Wijkatlas Heusden geeft aan de hand van cijfers, overzichten en kaarten een goed beeld van hoe de gemeente er op dit moment voor staat en hoe tevreden of ontevreden inwoners zijn over diverse zaken.

  • Overeenkomst landschapszone Plan Steenenburg

    De herontwikkeling van het voormalige Land van Ooit krijgt vorm in Plan Steenenburg. Deze ontwikkeling wordt gerealiseerd door de partners Jan Kelders Beheer B.V. en de gemeente Heusden. Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant heeft ideeën ingebracht om binnen de plangrenzen van Steenenburg ruimte te reserveren voor een landschapszone in noord-zuid richting. Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant, Jan Kelders Beheer B.V. en de gemeente Heusden hebben hun samenwerking bekrachtigd in een overeenkomst.

  • Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest

    Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk? Dan kunt u zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.