Nieuwsoverzicht

 • Opschoonactie zwerfafval

  04-08-2020 14:03

  Zaterdag 19 september 2020 is het World Clean Up Day. De in maart geplande Landelijke Opschoondag kon in verband met de toen geldende coronamaatregelen niet doorgaan. De World Clean Up Day is een mooie dag om alsnog een opschoonactie te organiseren. Kom je ook in actie en help je mee het zwerfafval op te ruimen?

 • Overeenkomst landschapszone Plan Steenenburg

  30-07-2020 15:08

  De herontwikkeling van het voormalige Land van Ooit krijgt vorm in Plan Steenenburg. Deze ontwikkeling wordt gerealiseerd door de partners Jan Kelders Beheer B.V. en de gemeente Heusden. Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant heeft ideeën ingebracht om binnen de plangrenzen van Steenenburg ruimte te reserveren voor een landschapszone in noord-zuid richting. Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant, Jan Kelders Beheer B.V. en de gemeente Heusden hebben hun samenwerking bekrachtigd in een overeenkomst.

 • Besluitenlijst

  30-07-2020 09:35

  Het college van Heusden vergaderde afgelopen dinsdag. Lees snel wat de besluiten van deze week zijn.

 • Thuisquarantaine na vakantie?

  29-07-2020 09:42

  Kom je terug van vakantie uit een land of regio met oranje reisadvies vanwege Corona blijf dan 14 dagen in quarantaine!

 • Waardevolle ideeën over verkeer

  23-07-2020 11:06

  In juni 2020 kon iedereen zijn/haar ideeën online met ons delen voor de verkeersafwikkeling in en rond het centrum van Vlijmen én voor het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). In totaal maakten 617 inwoners hiervan gebruik en hebben we verschillende ideeën opgehaald.

 • Pas op voor criminele investeerders

  23-07-2020 08:17

  Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.

 • Aangepaste openingstijden en corona-maatregelen gemeentebalie

  23-07-2020 07:16

  Wist je dat we tijdens de zomervakantie aangepaste openingstijden hebben en alléén op afspraak werken? Kom je naar de balie? Dan gelden ook in het gemeentehuis de corona-maatregelen.

 • Herinrichting Vijfhoevenlaan

  16-07-2020 14:13

  Dinsdag 14 juli heeft het college besloten om, vooruitlopend op de uitspraak van Raad van State over de GOL, al te starten met de inwonersparticipatie over de Vijfhoevenlaan. We gaan inwoners vragen om al mee te denken over de herinrichting van deze weg.

 • Wijkatlas beschikbaar

  01-07-2020 11:01

  De resultaten van de bewonersenquête uit 2019 zijn beschikbaar en gebundeld in de Wijkatlas. Het laat onder andere zien dat bewoners hun buurt in het algemeen als rapportcijfer een 7,5 geven. De Wijkatlas Heusden geeft aan de hand van cijfers, overzichten en kaarten een goed beeld van hoe de gemeente er op dit moment voor staat en hoe tevreden of ontevreden inwoners zijn over diverse zaken.