Toegankelijkheid

Iedereen moet de website van de gemeente Heusden gemakkelijk kunnen vinden, bekijken en gebruiken. Daarom besteedt de gemeente Heusden veel aandacht aan de online informatie op deze website.

Is deze website of onderdelen daarvan moeilijk vindbaar, te lezen of te gebruiken? Dan horen we dit graag van je! Heb je vragen, tips of opmerkingen mail het dan naar info@heusden.nl.

Toegankelijkheidsverklaring
Deze toegankelijkheidsverklaring is bijgewerkt op 22 september 2020.

Voldoen aan toegankelijkheidseisen
De website van de gemeente Heusden voldoet aan de toegankelijkheidseisen voor de overheid. Bij veranderingen op deze website passen we de toegankelijkheidsverklaring aan. We hebben onafhankelijk onderzoek uit laten voeren om verbeterpunten op te halen.  

Deze verklaring geldt voor de websites:

Uitgangspunten

  • Website voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Hier houdt het online team rekening mee in zijn dagelijkse werk.
  • In de opbouw van de website houdt de gemeente Heusden rekening met de vindbaarheid, leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid oftewel toegankelijkheid van deze website (dit is een voorwaarde).
  • Medewerkers hebben kennis van de toegankelijkheidseisen. Als het nodig is huurt de gemeente experts in. Deze experts denken mee, doen onderzoek en trainen de medewerkers. 
  • Redacteuren maken toegankelijke teksten, afbeeldingen en tabellen (dit is 'de content') op de webpagina’s (HTML-pagina's).

Onafhankelijk onderzoek
Tijdens het bouwen van deze website heeft de gemeente Heusden onderzoek laten doen naar de toegankelijkheidseis met de naam 'WCAG2 niveau AA'. Dit onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijke inspectie-instelling. De testresultaten kun je hier vinden: