Volgende week worden de bladkorven geplaatst

Het is weer herfst!

Net zoals voorgaande jaren worden vanaf 18 oktober op meerdere plaatsen, binnen de bebouwde kom, bladkorven geplaatst om blad te verzamelen. Vanwege de hoeveelheid bladkorven zijn we hier enige tijd mee bezig. Bij het plaatsen van de korven letten we onder andere op het aantal bomen in de buurt en de grootte van bomen. Ook houden we rekening met de afstand van de verzamelplaatsen onderling en de beschikbare ruimte. De gemeente verwijdert het blad van de openbare weg, van grasvelden en uit de gemeentelijke plantsoenen. In grotere plantsoenvakken kan het zijn dat het blad blijft liggen ter bescherming van de planten. We vragen je om alleen blad in de bladkorven te doen en geen blad op de weg te vegen. De bladhopen kunnen een gevaar vormen voor fietsers.

Waarom mag er alleen blad in de bladkorven?

  • Omdat takken door de mazen van de korf steken waardoor ze bij het leegmaken blijven hangen. De korf verbuigt hierdoor of gaat kapot.
  • Omdat takken en ander groenafval vervuiling vormen voor onze composteerder. De composteerder gebruikt de stroom van alleen blad om zijn composteringsproces te sturen.
  • Omdat wij als gemeente meer moeten betalen wanneer er takken en ander groenafval bij de bladeren zitten. Er moet dan extra gesorteerd worden en daarbij moet het ook anders bewerkt worden.

Afval dat vrijkomt bij snoeiwerkzaamheden in jouw tuin kun je bij de Milieustraat gratis inleveren of in de groene container voor GFT-afval doen. Afhankelijk van het aanbod wordt de korf één of meerdere keren per week geledigd.