Verhuizen

Als je verhuist, geef je dat door aan de gemeente waar je gaat wonen. Doe dat binnen 5 dagen na de verhuisdatum of maximaal 28 dagen vóór de verhuizing. Je kunt de verhuizing online doorgeven

Verhuizen vanuit het buitenland (immigratie)
Hier lees je alles over wat je moet doen als je vanuit het buitenland naar Heusden verhuist. Lees verder...

Verhuizen naar het buitenland (emigratie)
Ga je naar het buitenland? Dan moet je misschien worden uitgeschreven. Lees verder...

Heb je geen woonadres?
Dan is het belangrijk dat je toch ingeschreven blijft in de Basis Registratie Personen (BRP). Je kunt dan een briefadres aanvragen waardoor je bereikbaar blijft voor officiële instanties. Lees verder...

Verhuizing geven wij door
De gemeente geeft je verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Denk daarbij aan de Belastingdienst, je zorgverzekeraar, RDW enzovoorts. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kun je zien welke instanties dit zijn.

Verhuizing doorgeven

Verhuizing buitenland doorgeven

Video: uitleg over Verhuizen

 • Je kunt online jouw verhuizing doorgeven. Klik hier om de aangifte te starten. 
 • Je kunt aan de balie in het gemeentehuis in Vlijmen de verhuizing doorgeven. Maak hier een afspraak.
 • Een brief sturen mag ook. Zet daarin de volgende informatie: voor- en achternaam, geboortedatum van jezelf en alle personen die eventueel met je meeverhuizen, je oude adres, je nieuwe adres, de verhuisdatum en je handtekening. Voeg een kopie identiteitsbewijs toe ter controle van de gegevens en handtekening.
 • Let op: je kunt je verhuizing niet doorgeven per e-mail.
 • Geldig identiteitsbewijs
 • Ga je huren? Huurovereenkomst van je woning of kamer
 • Ga je bij iemand inwonen? Ondertekende toestemming van de hoofdbewoner bij wie je gaat inwonen met een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs
 • iedere meerderjarige voor zichzelf;
 • iedere minderjarige van 16 of 17 jaar voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar naar hetzelfde nieuwe adres;
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen naar hetzelfde nieuwe adres;
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders naar hetzelfde nieuwe adres;
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • een gemachtigde;
 • een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de bewoner zelf niet in staat is zijn verhuizing door te geven. 

Je kunt geen adreswijziging doorgeven voor iemand die onterecht op jouw adres staat ingeschreven. Laat in zo’n geval een adresonderzoek starten. Dit kan je ook online aanvragen.

Als de adreswijziging alleen voor een minderjarige kind is (er verhuist geen ouder mee) dan kan dit niet digitaal worden doorgegeven. U kunt een verhuisformulier opvragen via het klantcontactcentrum, Tel 073-5131789 of per email info@heusden.nl. De verhuisaangifte kan ook aan de balie gedaan worden. Dit aangifteformulier dient door beide ouders te worden getekend en voorzien van een kopie van het legitimatiebewijs van beide ouders.

 • Gemeentegids
  De digitale gemeentegids bekijk je hier
   
 • Adresonderzoek
  Heb je een bevestiging gehad van je verhuisaangifte maar klopt het aantal bewoners volgens jou niet? Denk dan aan een adresonderzoek. 
Laatst bijgewerkt op: 12-07-2024