Verkiezingen

De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op woensdag 22 november 2023. Dat heeft het kabinet bekend gemaakt. De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 17 maart 2021. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, of eerder als een kabinet valt en er ontbindingsverkiezingen worden gehouden.

Kun je die dag niet zelf stemmen? Dan kun je iemand anders toestemming geven om voor jou te stemmen. Je geeft die persoon dan een machtiging (een volmacht).

De persoon die voor jou stemt (de gemachtigde) mag, per verkiezing, voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Iemand machtigen kan op 2 manieren: via de achterkant van de stempas of met een schriftelijke volmacht.

Op dit moment is het alleen mogelijk om een schriftelijke volmacht aan te vragen. Vanaf half oktober is het mogelijk om uw aanvraag digitaal (met DigiD) in te dienen. Na ontvangst van de stempas (medio november), is het ook mogelijk om iemand te machtigen via de achterkant van jouw stempas.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kun je gebruiken als je een machtiging wilt regelen voordat je je stempas hebt. Bijvoorbeeld omdat je langere tijd niet in Nederland bent. Deze aanvraag moet uiterlijk 17 november door ons zijn ontvangen!

Wil je een schriftelijke volmacht bij de gemeente aanvragen? Dan moet je op 9 oktober 2023 nog in Heusden wonen.

Download het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf).

Jij en de persoon die voor jou gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in. Beide personen zetten een handtekening. Lever het formulier daarna in bij de gemeente.

Je kunt het formulier:

  • per e-mail sturen naar: verkiezingen@heusden.nl
  • per post sturen naar: Gemeente Heusden t.a.v. Burgerzaken/Team Verkiezingen, Postbus 41, 5250 AA  Heusden

Belangrijke informatie

De gemeente moet het formulier uiterlijk vrijdag 17 november 2023 hebben ontvangen. Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de persoon die voor jou gaat stemmen een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor jou stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van jou te laten zien

 

 

 

 

Ben je op de verkiezingsdag tijdelijk buiten Nederland, bijvoorbeeld voor werk of vakantie? En sta je ingeschreven in Heusden? Dan kun je op twee manieren stemmen:

  • per brief stemmen vanuit het buitenland
  • iemand anders voor jou laten stemmen per volmacht

Wil je vanuit het buitenland stemmen per brief? Dan moet je hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente Den Haag. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de gemeente Den Haag. (Den Haag - Kiezers buiten Nederland) Op deze pagina vind je ook het aanvraagformulier.

Let op: voor het stemmen per brief heb je een buitenlands postadres nodig. Jouw volledige aanvraag moet uiterlijk 25 oktober 2023 zijn ontvangen door de gemeente Den Haag.

Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Stemmen is niet verplicht.  Een rechter kan iemand uitsluiten van het kiesrecht. Dat kan alleen bij bepaalde misdaden die in de wet worden genoemd. Deze mensen mogen dan bij geen enkele verkiezing stemmen.  

Wat heb ik nodig om te stemmen?

Je hebt een persoonlijke stempas nodig om te kunnen stemmen. De gemeente stuurt je de persoonlijke stempas toe. Met de persoonlijke stempas kun je in elk stembureau binnen je gemeente stemmen. Ook heb je een identiteitsbewijs nodig. 

Stemmen met stempas én geldig legitimatiebewijs

Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen, dien je bij het stemlokaal jezelf te legitimeren met een identiteitsdocument en een persoonlijke stempas. Zonder deze documenten kan er niet aan de stemming worden deelgenomen. Als identiteitsdocument, waarmee bij de komende verkiezingen kan worden gestemd, gelden:

  • een paspoort,
  • een rijbewijs, 
  • een Nederlandse identiteitskaart.

Je identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit houdt in dat op het document achter de tekst ‘geldig tot’ de datum 23 november 2018, of een latere datum moet staan.

Nieuw identiteitsdocument aanvragen

Mocht blijken dat de geldigheid van een identiteitsdocument meer dan 5 jaar is verlopen, of wordt het document vermist, dan kan een nieuw identiteitsdocument worden aangevraagd. Houd er rekening mee dat de tijd die het duurt voordat het aangevraagde identiteitsbewijs uitgereikt wordt, gemiddeld vijf werkdagen is. Voor het aanvragen van een nieuw document kun je digitaal een afspraak maken via ondestaande link of telefonisch via (073) 51 31 789.

> Afspraak maken voor de aanvraag van een nieuw identiteitsdocument. 

Waar kan ik stemmen?

Op de stempas staat informatie over het dichtstbijzijnde stemlokaal.

Op wie kan ik stemmen?

Uiterlijk een week voor de verkiezingen ontvang je van je gemeente een kandidatenlijst. Op deze lijst staan de namen van de partijen en hun kandidaten. 

Hoe moet ik stemmen?

Bij het stemlokaal ontvang je een stembiljet. Hierop kun je in het stemhokje met een rood potlood kiezen voor jou kandidaat. Wil je geen kandidaat kiezen maar wel gebruik maken van je stemrecht? Dan kun je een blanco stem uitbrengen.  Vul dan niets in op het stembiljet. Daarna vouw je het stembiljet zo op dat jouw keuze niet zichtbaar is en stop het in de stembus. 
De stemhokjes in het stemlokaal moeten zo zijn neergezet dat niemand kan zien op wie je stemt. Alleen als je een lichamelijke beperking hebt, mag je hulp krijgen in het stemhokje. 

Aanplakborden

Wilt u de komende verkiezingen uw partijposter geplaatst hebben op onze aanplakborden? Neem dan even contact met ons op voor de benodigde informatie.

U kunt een mail sturen naar Verkiezingen@heusden.nl

Wij zijn ook telefonisch bereikbaar via 073-5131789.

Wilt u op een andere manier, welke niet is opgenomen in onze vastgestelde beleidsregels, campagne voeren. Neem dan even contact op met het cluster Veiligheid en Handhaving via 073-5131789.