Nietwegkijken

We hebben het veel liever over alle mooie dingen in onze gemeente, maar kunnen niet wegkijken voor criminele activiteiten. In dure woorden ook wel ondermijning genoemd. Dit is een criminele vermenging van de boven- en onderwereld die de veiligheid en leefbaarheid aantast en de belastingbetaler miljoenen per jaar kost. In Heusden werken we hard aan het bestrijden van criminaliteit. Hierbij gaat het niet om de misdrijven zelf, maar om de gevaarlijke situaties die ontstaan voor onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het grote risico dat een hennepkwekerij of drugslab betekent voor omwonenden. 

We doen dit samen met veel partners. De gemeente Heusden, de politie, Baanbrekers en Woonveste werken bijvoorbeeld samen in het Heusden Interventieteam (HIT). Dit team treedt op tegen de schending van de veiligheid en leefbaarheid, pakt fraude en overlast aan en wordt ingezet bij situaties waarbij een reguliere aanpak niet leidt tot een gewenste (structurele) oplossing. Het team richt zich onder andere op de huisvesting van arbeidsmigranten, woonoverlast, risicovolle branches en bedrijfsverzamelgebouwen.

Help jij mee?
Het aanpakken van ondermijning kunnen wij niet alleen. Jouw hulp is onmisbaar! Meld verdachte situaties bij de Politie of via Meld Misdaad Anoniem. Je kunt een anonieme melding ook doorgeven bij de gemeente, wij behandelen jouw informatie strikt vertrouwelijk.

Maak nu een melding van criminele activiteiten

Het Heusdens Interventie Team  (HIT) komt geregeld in actie. In Heusden werken we hard aan het bestrijden van ondermijning. Wil je weten wat het HIT doet? Bekijk onderstaande infographic.

> Infographic HIT

Hieronder kun je teruglezen welke acties er per jaar uitgevoerd zijn. 

> Acties HIT 2021

> Acties HIT 2020

In de gemeente Heusden zijn 25 buurtapp-groepen actief met 1200 inwoners in totaal. Via de buurtapp geven inwoners via de appgroep verdachte situaties in hun straat of buurt snel door aan andere buurtbewoners. Zo kunnen meerdere inwoners een oogje in het zeil houden. Zie je een verdachte situatie dan meld je dit eerst bij de hulpdiensten. Vervolgens kun je een berichtje sturen in de whatsappgroep. Op deze manier kunnen verdachte personen worden gesignaleerd en gevolgd, totdat de politie ter plaatse is.  Aanmelden voor een WhatsApp groep kan via onderstaande link.

Aanmelden buurtswhatsapp

In onze gemeente is, in verschillende kernen, buurtpreventie actief. Dit zijn groepen enthousiaste vrijwilligers die samen de buurt veiliger proberen te maken. Dit doen ze door samen regelmatig te patrouilleren, in een herkenbaar vestje of jas, in de wijk. De buurtpreventie kijkt, in het kader van voorkomen van misdrijven, naar situaties die andere mensen misschien niet opvallen. Ze kijken bijvoorbeeld of er spullen bij de woning staan waar inbrekers makkelijk op kunnen klimmen om snel binnen te komen. De inzet van de buurtpreventieteams heeft een positieve invloed op het aantal misdrijven blijkt uit de sterk dalende aantallen diefstallen en inbraken in onze gemeente.

> Aanmelden buurtpreventie

Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.

Hoe herken je een criminele investeerder? Meer hierover lees je door hieronder op de flyer van het Regionale Informatie- en Expertisecentrum Brabant-Zeeland te klikken.

Flyer "Pas op voor criminele investeerders"

 1. Er hangt een stank die aan hennep doet denken.
 2. Je hoort voortdurend het geluid van een afzuiginstallatie of het tocht voortdurend.
 3. Er zitten ontluchtingspijpen in het dak, roosters in de gevel of er is een (dak)raam dat altijd open staat.
 4. Muren, vloeren of plafonds zijn warm of vochtig.
 5. Er vormt zich condens op ramen.
 6. Ramen zijn dichtgemaakt.
 7. Er treden regelmatig stroomstoringen op.
 8. Er zijn lampen die voortdurend fel branden.
 9. Op rare tijdstippen lopen er mensen met allerlei spullen te sjouwen.
 10. Het is niet duidelijk of het pand wel of niet bewoond is.

De politie adviseert eventuele verdenkingen te melden via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem. Samen houden we onze buurt veilig!

 1. Aanwezigheid van een sterke synthetische geur.
 2. Witte rook uit de afvoer/schoorsteen.
 3. Aanwezigheid van blauwe vaten en grote witte vloeistofcontainers.
 4. Verdachte bedrijvigheid op onverwachte tijdstippen.
 5. Beslagen of afgeplakte ramen of gordijnen die nooit open gaan.
 6. Aanwezigheid van grote ijzeren ketels.
 7. Aanwezigheid van vrieskisten.

> Infographic 'Hoe herken ik een drugslab?'

De politie adviseert eventuele verdenkingen te melden via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem. Samen houden we onze buurt veilig!

De politie meldt dat er drugs zoals hennep of xtc-pillen zijn aangetroffen in een woning. De politie laat het drugslab of hennepkwekerij dan ontruimen en de drugs vernietigen. Nadat de gemeente heeft beoordeeld of er sprake is van een overtreding van de Opiumwet en of er grondslag is voor sluiting van woning (artikel 13b van de Opiumwet), maakt de burgemeester haar voornemen bekend de woning te gaan sluiten. De bewoner en de eigenaar/verhuurder krijgt korte tijd de gelegenheid op dit voornemen te reageren.

Daarna volgt het definitieve besluit van de burgemeester om de woning te sluiten.  De bewoners  krijgen zes weken de tijd om vervangende woonruimte te vinden. Na afloop van die termijn wordt de woning gesloten en vervangt de gemeente de sloten van de woning en bevestigt een “drugspand gesloten”-bord aan de gevel. Op de zelfde dag, of zo kort mogelijk erna, plaatst de gemeente enkele uren een buurttent in de straat om bewoners de gelegenheid te geven vragen te stellen en in gesprek te gaan met de gemeente, de politie en de woonstichting. In de tijd dat de woning is gesloten mag niemand deze zonder toestemming van de burgemeester betreden.

Een particuliere woning wordt drie maanden gesloten. Bij sociale huurwoningen wordt er maatwerk toegepast en gaat de woning  na één maand weer open, mits de huurder vrijwillig vertrokken is uit de woning.  Deze kortere termijn hanteren we in dit geval om sociale huurwoningen niet onnodig lang aan de markt te onttrekken.  

Om je voorbeelden te geven waarvoor ‘melding criminele activiteiten’ is bedoeld:

 • Drughandel/drugssmokkel
 • Hard- en softdrugsproductie zoals een drugslab of hennepteelt
 • Illegale prostitutie
 • Illegaal gokken
 • Mensensmokkel/mensenhandel
 • Arbeidsuitbuiting
 • Woonfraude
 • Uitkeringsfraude
 • Witwassen
 • Wapenhandel/wapensmokkel
 • Afpersing
 • Illegale vuurwerkhandel
 • Vastgoedfraude

Natuurlijk zijn bovenstaande voorbeelden vaak niet duidelijk waarneembaar in de praktijk. Vaak is er een bepaald onderbuikgevoel bij vreemde situaties die zich voordoen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Afgeplakte ramen van een woning
 • Extreme condensvorming op ramen
 • Vreemde zoete, anijsachtige, amandelachtige, aceton of hennepgeuren
 • Geheimzinnige activiteiten in de avond- of nachturen rondom woningen, bedrijfspanden of garageboxen
 • Voertuigen die af- en aanrijden op vreemde tijdstippen
 • Sneeuwvrije daken tijdens een sneeuwperiode
 • Gezoem van afzuigapparatuur (geen airco of warmtepomp)
 • Meerdere personen die langskomen en na een kort bezoek weer vertrekken
 • Klusactiviteiten in de avond- of nachturen
 • Dure auto’s bij bedrijfspanden/woningen/garageboxen waar je dat niet verwacht
 • Panden waar helemaal geen officieel bedrijf gevestigd is, maar waar wel activiteit is (spookpanden)

Voor het doen van een melding criminele activiteiten is een vermoeden al genoeg. Je hoeft niet zeker te zijn van je zaak, een onderbuikgevoel is al voldoende!

Wil je weten wat het Heusdens Interventie Team (HIT) doet? Bekijk onderstaande infographic.

> Infographic HIT