Participatie

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Deze wet biedt meer ruimte voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale afwegingen. Doordat belangen, meningen en creativiteit in een vroegtijdig stadium op tafel komen, kunnen betere plannen ontstaan.

Definitie participatie
Het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden (inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden) bij het proces van besluitvorming over een project of activiteit. Zodat zij de ruimte hebben om mee te praten, mee te beslissen of samen te werken met de initiatiefnemer of gemeente.

Dromen. Doen. Heusden.
Participatie hoort ook bij onze merkbelofte van Dromen. Doen. Heusden. Doel is om verschillende belangen zo compleet en transparant mogelijk in kaart te brengen voor een goede belangenafweging. Uiteindelijk neemt de gemeente het besluit. Nu al stimuleren we initiatiefnemers om de omgevingsdialoog aan te gaan met hun buren/omgeving. Zij worden er op deze manier toe aangezet om na te denken over de ruimtelijke en maatschappelijke impact van hun initiatief.

Wanneer is participatie verplicht?
De raad besloot in februari 2022 wanneer participatie verplicht is bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten: activiteiten die niet rechtstreeks mogelijk zijn volgens het omgevingsplan. Zie deze ‘Regels inzake adviesrecht en participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten Heusden 2022’.

De raad stelde in februari 2023 het ‘Participatiebeleid Omgevingswet gemeente Heusden’ vast: Document Heusden - BIJL1 Participatie onder de Omgevingswet opzet beleidsregels 20230214 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl). Zodra de Omgevingswet in werking treedt, wordt een toets aan ons participatiebeleid verplicht bij wijziging omgevingsplan, omgevingsvisies en omgevingsprogramma’s. Ook geldt dit dan in bepaalde gevallen bij een aanvraag van een omgevingsvergunning: de buitenplanse omgevingsactiviteiten waarvoor participatie verplicht is. Uit de toets blijkt hoe inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding betrokken zijn en wat er met de input is gedaan. De beoordeling van het onderdeel participatie is geen inhoudelijke toets, maar een beoordeling van het proces.

Zie onderstaande volgende afbeelding.

Laatst bijgewerkt op: 09-10-2023