Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

​Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom kiezen minister Hugo de Jonge, provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023.  Lees verder op site Rijksoverheid

Laatst bijgewerkt op: 01-02-2023