Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Heusden

9 oktober 2023 - Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Gemeenten zijn op grond van deze wet verplicht een verordening over de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht vast te stellen. Met deze verordening wordt vastgelegd dat op de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria van toepassing zijn. Het college stelt de raad voor om deze verordening vast te stellen. Naar verwachting neemt de raad op 14 november aanstaande een besluit over dit voorstel.

Laatst bijgewerkt op: 27-12-2023