Klantreis Omgevingswet: totaaloverzicht

Wil je een woning/bedrijfspand (ver)bouwen? Of wil je een dakkapel plaatsen, boom kappen, inrit aanleggen, of iets anders veranderen in de fysieke leefomgeving? Dan kan het zijn dat je een omgevingsvergunning nodig hebt. Hiervoor ga je een route volgen.

In de afbeelding hieronder zie je op hoofdlijnen de route van de reguliere procedure (volgens de Omgevingswet). Hierin staat wat van jou als initiatiefnemer verwacht wordt en wanneer de gemeente contact met je opneemt. Onder de afbeelding wordt deze klantreis gedetailleerd uitgelegd.

Mogelijke uitzonderingen (op route en termijnen) zijn niet meegenomen in deze klantreis. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Terug naar Heelheusdenbouwtmee

Laatst bijgewerkt op: 27-12-2023