Klantreis Omgevingswet: de gemeente toetst mijn vergunningaanvraag
De afbeelding hieronder laat de route zien van stap 2 van 3.

Je krijgt een ontvangstbevestiging.
In deze brief staat welke procedure wordt gevolgd om je aanvraag te behandelen. Of de reguliere of uitgebreide procedure wordt gevolgd, bepaalt de gemeente (in overleg met jou), is bepaald in de wet of kun jij zelf aan de gemeente vragen.

Wij toetsen of je aanvraag:

Je ontvangt van ons bericht met het resultaat van de toets van de aanvraag.
Als uit de toets door de gemeente blijkt dat je aanvraag niet compleet en/of inhoudelijk niet helemaal juist is, vraagt de gemeente je om aanvullende gegevens.

Reguliere procedure:
Als je een complete aanvraag hebt ingediend, weet je in principe binnen 8 weken of je een vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn opschuiven met nog eens 6 weken. Als je aanvraag niet compleet is, dan duurt het langer. De gemeente vraagt je dan om aanvullende informatie.

Uitgebreide procedure:
>
Lees hier de route van de uitgebreide procedure 
Als je veel tegenstand verwacht of er is geen draagvlak uit je omgeving, dan is het verstandig om de uitgebreide procedure te volgen. Je buren of andere belanghebbenden kunnen dan zienswijzen indienen tegen een ontwerp-besluit. Deze zienswijzen worden door de gemeente betrokken bij het nemen van het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de rechtbank. In dat geval wordt de bezwaarfase overgeslagen. De doorlooptijd is maximaal 26 weken.

 

Als de gemeente erom vraagt, dien je nieuwe gegevens in. Dit doe je via het digitale Omgevingsloket.

Als de reguliere procedure wordt gevolgd, zijn dit de stappen:

Wij beoordelen je nieuwe gegevens
Als je aanvraag compleet is, wordt je aanvraag afgehandeld.

Je krijgt bericht over je vergunning

Je vergunning treedt in werking
Je omgevingsvergunning treedt in de meeste gevallen in werking met ingang van de dag na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt door de gemeente. Het besluit is dan nog niet onherroepelijk. Dus als je al eerder start met je activiteit, dan doe je dat op eigen risico.

> Lees hier wat de stappen zijn als de uitgebreide procedure wordt gevolgd

Jij of een belanghebbende kan bezwaarmaken
Binnen 6 weken na verleende/geweigerde vergunning is bezwaar mogelijk. Bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Als je start met de bouw nog voordat de bezwaartermijn is afgelopen, dan wel op een bezwaar is beslist, dan loop je risico.

> Lees hier meer over bezwaar en beroep

 

 

Als er sprake is van een ingediend bezwaar tegen de vergunning, dan ontvang je een brief van de gemeente. Hierin staat de beslissing op het bezwaar.
Het college moet binnen 12 weken na afloop van de bezwarentermijn een beslissing nemen op een bezwaarschrift. Het college kan dit besluit nog met zes weken verlengen. Tegen een beslissing op bezwaar kan beroep bij de rechtbank worden ingediend. Ook gedurende de beroepstermijn gebeurt het bouwen op eigen risico. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld.

> Lees hier meer over bezwaar en beroep

Is er geen bezwaar/beroep ingediend of is het ongegrond verklaard?
> Ga dan door naar de klantreis: 'controle door kwaliteitsborger/gemeente' (stap 3 van 3)

Mogelijke uitzonderingen zijn niet meegenomen in deze klantreis. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Ga door naar de klantreis: 'start bouw en controle kwaliteitsborger/gemeente' (stap 3 van 3)

Ga terug naar klantreis totaaloverzicht omgevingswet

Laatst bijgewerkt op: 27-12-2023