Regels voor burgers, bedrijven en andere overheden worden beschreven in het omgevingsplan. De omgevingsvisie werken we uit in één omgevingsplan. Hierin staan alle gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Het plan maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied. Het omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en bestaande verordeningen over bijvoorbeeld geur, monumenten en bouwen. Het omgevingsplan moet uiterlijk in 2030 klaar zijn, maar we proberen het plan al veel eerder  af te ronden. Tot dan gelden de huidige bestemmingsplannen en verordeningen samen als omgevingsplan. Het omgevingsplan geeft een heldere invulling aan de maatschappelijke opgaven uit de samen opgestelde omgevingsvisie. Bekijk hieronder een video waarin meer informatie wordt gegeven over het omgevingsplan. 

Terug naar Heelheusdenbouwtmee