Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet gelden. De wet voegt verschillende wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samen, zoals die voor wonen, wegen, milieu, natuur en water. De procedures worden daardoor overzichtelijker. Heb jij een droom, zoals bijvoorbeeld een uitbreiding van je woning of bedrijf of een flinke verbouwing? Dan hoef je nog maar één vergunning aan te vragen bij één loket. 

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. Ze maakt de regels makkelijker voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt. Zoals voor wonen, wegen, milieu, bodem, water, monumenten, natuur en geluid.

Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je iets wilt (ver)bouwen aan je huis of tuin. Bij activiteiten zoals het kappen van een boom, aanleggen van een uitrit, slopen van een gebouw en het plaatsen van een reclamebord. Hiervoor heb je misschien een vergunning nodig. Dit kun je straks opzoeken in het nieuwe digitale Omgevingsloket. Jouw omgeving kan ook veranderen omdat iemand anders iets wil (ver)bouwen. In de Omgevingswet staat hoe jij je mening over die plannen kunt geven.

Het Omgevingsloket is een website. Je vindt er alle informatie en regels over de omgeving. Via dit loket kun je controleren of je een vergunning nodig hebt en deze vergunning gelijk aanvragen bij gemeente, provincie of waterschap.

Vanaf 1 januari 2024 gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen  gelden. Vanaf dan gaat de toetsing van de bouwtechnische eisen van de gemeente over naar een onafhankelijke partij; de kwaliteitsborger. De Wkb geldt vanaf 1 januari a.s. eerst alleen voor nieuw te bouwen bouwwerken in de laagste risicoklasse (gevolgklasse 1). Denk daarbij bijvoorbeeld aan: vrijstaande woning, fiets- of voetgangersbrug, recreatiewoning en een kleine bedrijfshal.

Als jouw bouwplan een bouwwerk is volgens gevolgklasse 1, dan moet je vanaf 1 januari 2024 zelf een kwaliteitsborger inschakelen. Zonder kwaliteitsborger kun je dan geen bouwmelding doen. Ook mag je dan niet beginnen met bouwen. Lees meer over de Wkb en kwaliteitsborger op www.heelheusdenbouwtmee.nl

Het invoeren van de Omgevingswet zal niet zonder problemen verlopen. De inrichting van het omgevingsloket is echt ‘werk in uitvoering’. De dienstverlening zal dan ook in het begin nog niet naar onze tevredenheid zijn. We krijgen te maken met een andere werkwijze die voor iedereen nieuw is. Het doel is:

  1. dat via het Omgevingsloket meteen duidelijk is wat kan en mag;
  2. dat een aanvraag makkelijk kan worden aangevraagd via het Omgevingsloket;
  3. dat een vergunning snel wordt verleend.

Dit zal in het begin nog niet het geval zijn. Wij doen er alles aan om iedereen met (ver)bouwplannen zo goed mogelijk te helpen. Het vraagt van ons allen om ‘samen te pionieren en samen op te lossen’.

Wat betekent de Omgevingswet voor ondernemers? Het startpunt voor bedrijven om aan de slag te gaan met de veranderingen van de Omgevingswet is het landelijke programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'. Hier worden ook gratis werkplaatsen aangeboden.

> Ga hier naar informatie over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

Hoe wordt de Omgevingswet ervaren? We vroegen het de afgelopen jaren aan verschillende personen:

Terug naar Heelheusdenbouwtmee

Laatst bijgewerkt op: 02-10-2023