Heusden en Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) zijn een perfect Omgevingswetduo. Met het Heusdense motto “Mogelijk maken” en de missie van VRBN, “Samenwerken aan veiligheid”, hebben we wat mij betreft de kern van de nieuwe Omgevingswet te pakken.

De Veiligheidsregio denkt mee en maakt graag ontwikkelingen op een veilige manier mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe woonwijk, school of evenement zo (brand)veilig mogelijk te maken. Door niet te denken in beperkingen, maar als onafhankelijk en deskundig adviseur juist alternatieven en mogelijkheden voor te stellen. Door verder te kijken dan wet- en regelgeving en door advies op maat te geven. Zo richten we de
beperkte ruimte in gemeente Heusden en Noordoost-Brabant zo veilig mogelijk in.

Net als iedere gemeente, staat Heusden voor een complexe opgave rondom samenwerking door de komst van de Omgevingswet: deze wet heeft namelijk als maatschappelijk doel dat we een gezonde en veilige leefomgeving creëren. De gemeente en de Veiligheidsregio komen elkaar daardoor steeds eerder tegen, als er alleen nog sprake is van een droom maar nog niet van een uitgewerkt plan. Dat is mooi, want in deze fase is het eenvoudiger en voordeliger om wijzigingen aan te brengen en een initiatiefnemer verder te helpen. Waarbij veiligheid steeds meer een belangrijk thema wordt, waarover we in het voortraject al nadenken.

Tegelijkertijd wordt het hierdoor niet per se eenvoudiger: hoe weeg je alle adviezen van de samenwerkingspartners af? Idealiter vullen deze elkaar aan, maar er kan ook tegenstrijdigheid tussen de diverse adviezen ontstaan. In zo’n situatie is het belangrijk om elkaar vooraf goed te kennen en te weten waar iedere partner voor staat, zodat er gemakkelijk en eenvoudig met elkaar afgestemd kan worden welke richting we met elkaar op zullen gaan. Juist nu wordt de druk steeds groter richting 1 juli

2022, als de omgevingswet wordt ingevoerd. De reflex kan zijn om dan naar binnen te keren en eerst in eigen huis alles op orde te hebben volgens oude patronen. Maar als oud-Heusdenaar weet ik hoe belangrijk het is om regelmatig goed over de vestingwerken heen te kijken om voorbereid te zijn op wat de toekomst gaat brengen en de samenwerking al in een vroeg stadium op te zoeken. De komende tijd gaan we al oefenend en door te
vallen en weer op te staan, leren om goed samen te werken om initiatieven mogelijk te maken!

Loek van Hemert
Beleidsadviseur Risicobeheersing bij Brandweer en
Veiligheidsregio Brabant-Noord