“De invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld”. Het klonk als een droge juridische mededeling. De Omgevingswet is meer dan een verzameling regels, het is in feite een gedachtengoed. Een gedachtengoed dat naar mijn mening heel goed aansluit bij waar we als Heusden voor staan. Dromen. Doen. Heusden. is de ambitie om de rode loper uit te rollen voor doeners met een droom, dicht op de huid van onze inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen proberen in positieve zin het verschil te maken. Waarbij we onze kernwaarden in de praktijk brengen.

‘De klant centraal’, want we ontlenen ons bestaansrecht als eerste overheid aan onze dienstverlenende taak. ‘Dialoog en samenwerking’, de tijd dat de overheid wel even voorschreef hoe de wereld eruit moet zien, ligt achter ons. ‘Verantwoordelijkheid nemen en aanspreken’, we zoeken actief de verbinding met alle betrokkenen partijen, dat is niet vrijblijvend. En toch hebben we er zin in om deze uitdaging aan te gaan. Omdat we dat al decennia doen in onze gemeente. Omdat we niet bang zijn om te experimenteren. Omdat we geloof hebben in de goede intenties van verreweg de meeste inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen. Omdat we overtuigd zijn van de aanwezige kennis en creativiteit binnen onze organisatie.

De invoering van de wet mag dan zijn uitgesteld tot 1 januari 2022. Het enthousiasme over het gedachtengoed staat onverminderd overeind.

Harrie Timmermans
Gemeentesecretaris gemeente Heusden

Lees via de knop hieronder ook het verhaal van wethouder Mart van der Poel

Meer verhalen lezen