Waarom het werk aan de Omgevingswet niet met een half jaar uitgesteld kan worden

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is met zes maanden uitgesteld, tot 1 juli 2022. Maar wat betekent dat uitstel nu voor een bestuurder of medewerker van de gemeente Heusden?

Het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat voor bestuurders waarschijnlijk weinig impact hebben. Woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarna heeft de nieuwe gemeenteraad onvoldoende tijd om zich in deze complexe materie in te lezen en de reguliere voorbereiding te volgen. Het dringende advies is om dan ook nú besluiten te nemen over de Omgevingswetvraagstukken (zoals het adviesrecht van de gemeenteraad). De nieuwe gemeenteraad kan eerder genomen besluiten eventueel nog aanpassen.

Voor de ambtelijke organisatie, geeft het uitstel van zes maanden wellicht iets meer lucht. Met de beperkt beschikbare capaciteit is prioriteiten stellen nog steeds nodig. Het belangrijkste is dat de MogelijkMakers van Heusden aan de slag kunnen met de Omgevingswet. Denk daarbij aan: technisch aangesloten zijn op de pre- en productie-omgeving. Deze omgeving moet dan ook gevuld zijn met allerlei informatie zoals eigen verordeningen, werkprocessen, mandaten en tijdelijke alternatieve maatregelen. Ook de begroting en de leges moeten aangepast zijn. Dat gaat niet zomaar, want veel wijzigingen raken de huidige werkwijze en dus ontstaan daar bij jullie vragen en discussie over. In de resterende tijd het project gedegen overdragen aan de “lijn”, is een stevige opgave. De dienstverlening aan de klant moet er op dag 1 van de Omgevingswet wel staan! Daar gaat het tenslotte allemaal om.

Buiten het project Omgevingswet is het uitstel van invloed op de (belangrijke) lopende projecten in het fysieke domein. Hoe zorg je ervoor dat die projecten, zo vlak voor de verkiezingen niet belemmerd worden? Welke projecten publiceren we tijdig en waar zitten de risico’s, bijvoorbeeld bij de procedure van een ontwerpbestemmingsplan. Kortom er is nog zo veel te doen dat dit half jaar uitstel eigenlijk goed uitkomt.

Wim van Oekel
Regionale Implementatie Ondersteuner voor de regio’s Midden-West Brabant, Zuid-Holland-Zuid en Midden-Holland