Op dit moment zijn we, samen met STIPO, druk bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. In deze omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving vast. In Heusden doen we dat graag samen met zo veel mogelijk organisaties, verenigingen en inwoners. Samen creëren we de omgevingsvisie door allerlei inzichten op te halen bij deze partners over hoe Heusden er in de toekomst uit moet zien op verschillende landschappelijke, economische en sociale thema’s.

Op 12 mei 2020 heeft de gemeenteraad de Startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld. Deze startnotitie beschrijft op hoofdlijnen de ambities en uitgangspunten voor het traject om te komen tot een omgevingsvisie. Daarnaast beschrijft de startnotitie een eerste verkenning van integrale thema’s die voor de gemeente Heusden van belang zijn en straks een plek moeten krijgen in de omgevingsvisie. Klik hieronder om de startnotitie te lezen.

> Open de startnotitie omgevingsvisie

Opstellen omgevingsvisie
Stapsgewijs ontwikkelen we de omgevingsvisie van Heusden. Dat doen we de komende maanden samen met bewoners, ondernemers en organisaties, jong en oud. Naast allerlei één op één interviews hebben inmiddels diverse kleinschalige online bijeenkomsten plaatsgevonden waarin betrokkenen hun visie op de toekomst hebben gedeeld, zoals:

  • drie thematische bijeenkomsten met organisaties en professionals, rondom de thema’s de mens, het landschap en de economie van Heusden;
    > Verslag themasessies
  • een brede bijeenkomst met de Provincie Noord-Brabant;
  • drie bijeenkomsten met de verschillende Buurt Bestuurt comités.

Ook met het college van B&W en de gemeenteraad hebben verschillende sessies plaatsgevonden. Bovendien hebben we al veel waardevolle reacties mogen ontvangen op het online formulier.

Met het oog op versoepelingen van de maatregelen hopen we begin juni op straat met bewoners in gesprek te kunnen gaan: met de ‘toekomstcamper’ komen we op bezoek in de kernen. Iedereen is van harte welkom om mee te denken over de toekomst van Heusden, onder het genot van een kopje koffie of een glas limonade. We voeren gesprekken in de open lucht, met inachtneming van voldoende afstand en zorgen ervoor dat het niet te druk wordt rondom de camper.

Rond de zomer ronden we de fase van het ophalen af en volgt een zogenaamde ‘botsproefsessie’, waarin we met bewoners, ondernemers en alle andere betrokkenen de belangrijkste dilemma’s en prioriteiten boven tafel halen.

De agenda ziet er als volgt uit:

Week 17 t/m 21:         In gesprek met de jeugdburgemeesters en jongerenambassadeurs.

Week 18 t/m 20:         De toekomstkoffer reist langs ouderen in verpleeghuizen.

Week 20 t/m 22:         De toekomstkoffer reist langs kinderen op de basisscholen.

Week 20 t/m 22:         Erfgesprekken met agrariërs.

31 mei t/m 2 juni:        De toekomstcamper komt op bezoek in Herpt, Oudheusden,  Haarsteeg, Hedikhuizen, Nieuwkuijk en Elshout (onder voorbehoud).

10 t/m 12 juni:             De toekomstcamper komt op bezoek in Vlijmen, vesting Heusden, Drunen, Vlijmen-Vliedberg, Heesbeen en Doeveren (onder voorbehoud).

Eind juni (voorlopig): Een grote botsproefsessie waarin de belangrijkste dilemma’s en prioriteiten boven tafel worden gebracht.

Naast deze acties en bijeenkomsten wordt binnenkort de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) gepresenteerd. De NRD is een publicatie waarin de gemeente de uitgangspunten voor het milieueffectenrapport bepaald. Een milieueffectenrapport brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld. De NRD ligt 6 weken ter inzage.

Vanwege de coronacrisis kunnen er op dit moment nog geen fysieke gespreksmomenten plaats vinden. Als de coronamaatregelen het toelaten kun je de komende maanden op verschillende momenten meedoen. We touren met een camperbusje door de gemeente om in de verschillende kernen met mensen in gesprek te gaan. Iedereen is van harte welkom om een kopje koffie of limonade te komen drinken. Daarnaast circuleert vanaf dat moment de toekomstkoffer door de gemeente. De koffer reist tussen scholen, verzorgingstehuizen en buurthuizen en wordt gevuld met de ideeën, behoeften en wensen van mensen. In mei ronden we de fase van het ophalen van ideeën af en volgt een zogenaamde ‘botsproefsessie’, waarin we met bewoners, ondernemers en alle andere betrokkenen de belangrijkste dilemma’s en prioriteiten boven tafel halen.

Naast deze momenten wordt eind mei de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) gepresenteerd. Deze notitie bepaald de reikwijdte en het detailniveau van het Milieueffectenrapport en ligt 6 weken ter inzage. 

Gelijktijdig betrekken we op verschillende momenten in het proces de gemeenteraad en de klankbordgroep van de raad.

Via deze website heelheusdenbouwtmee.nl houden we je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. We delen dit ook via de gemeentelijke kanalen zoals de informatiepagina Nu & Morgen, de digitale nieuwsbrief en sociale media. Wil je specifiek op de hoogte blijven van ontwikkelingen over de omgevingsvisie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief over dit onderwerp.

> Inschrijven nieuwsbrief opstellen omgevingsvisie

Meebouwen aan de omgevingsvisie

Terug naar Heelheusdenbouwtmee