Ontwerp Omgevingsvisie en Omgevingseffectrapportage gemeente Heusden

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerp van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie schetst waar we in Heusden heen willen met onze fysieke leefomgeving. De visie gaat over het hele grondgebied van de gemeente Heusden.

Wat staat er in?

In deze visie staan de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving. De visie biedt handvatten en kaders waarmee we afspraken kunnen maken over ontwikkelingen in onze gemeente. Dat gaat bijvoorbeeld over nieuwe woningen, een groene straat, mobiliteit en plekken om te kunnen ondernemen. Niet alles kan overal, daarom hebben we een integrale visie nodig.

Hoe is de visie tot stand gekomen?

De ontwerp Omgevingsvisie is ontstaan doordat Heusdenaren op allerlei manieren hebben meegedacht. In diverse brede bijeenkomsten, gesprekken met inwoners tijdens de campertour in juni 2021, het online formulier en op vele andere wijzen hebben we geleerd wat Heusdenaren belangrijk vinden voor de toekomst van hun woonplaats.

Waar vind je de visie?

De ontwerp Omgevingsvisie met de daarbij behorende Omgevingseffectrapportage en overige documenten liggen met ingang van 29 september 2022 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen.

>> Ga naar de online Omgevingsvisie Heusden

Een digitale versie van alle stukken vindt u hier:

Vragen? Kom naar de inloopsessie op 12 oktober

Op 12 oktober is een inloopsessie waarbij iedereen van harte welkom is om vragen te stellen over de Omgevingsvisie. Deze inloopsessie is van 15.00 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Drunen (werkcafé). Aanmelden is niet nodig. U kunt op elk voor u geschikt moment binnenlopen bij deze sessie.

Reageren? Dien een zienswijze in

We zijn erg benieuwd naar de reacties op de ontwerp Omgevingsvisie en de Omgevingseffectrapportage (OER). U kunt reageren door een zienswijze in te dienen. Dat kan vanaf 29 september tot en met 9 november 2022. U kunt naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Heusden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar de raad van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen, of online via de website www.heusden.nl (inloggen met uw DigiD of Eherkenning). Graag bij uw schriftelijke reactie zaaknummer 1306257 vermelden. Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Simon Oostdam via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Hoe gaat het verder?

Na 9 november verzamelen en analyseren we alle zienswijzen. De uiteindelijke omgevingsvisie voor Heusden komt naar verwachting op de agenda van de gemeenteraad van februari 2023.

Lees alles over de totstandkoming van de Omgevingsvisie én de invoering van de Omgevingswet op www.heelheusdenbouwtmee.nl.