Omgevingsvisie

Een onderdeel van het invoeren van de Omgevingswet is het opstellen van een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie schetst, waar we in Heusden, heen willen met onze fysieke leefomgeving. Van 29 september tot en met 9 november 2022 kon je op de ontwerp Omgevingsvisie reageren.

Inloopsessie

Op 12 oktober was er een inloopsessie in het gemeentehuis Drunen waar je vragen kon stellen. Verschillende inwoners maakten hiervan gebruik. Vragen stellen kan ook door met ons te bellen via (073) 513 17 89 of mailen via info@heusden.nl. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in februari 2023 hierover een besluit.

In de Omgevingsvisie staan de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving. De visie biedt handvatten en kaders waarmee we afspraken kunnen maken over ontwikkelingen in onze gemeente. Dat gaat bijvoorbeeld over nieuwe woningen, een groene straat, mobiliteit en plekken om te kunnen ondernemen. Niet alles kan overal, daarom hebben we een integrale visie nodig.

Digitale versie van alle stukken:

Wil je de Omgevingsvisie Heusden virtueel beleven?! Scroll dan naar de afbeelding hierboven en klik op de gekleurde cirkels / plusjes. De afbeelding zoomt dan in op het desbetreffende onderwerp en geeft je een toelichting. 

>> Een zienswijze indienen kon van 29 september t/m 9 november. Meer informatie vind je via deze link 

Bekijk hieronder een video waarin algemene informatie wordt gegeven over een omgevingsvisie.

Terug naar Heelheusdenbouwtmee