Een onderdeel van het invoeren van de omgevingswet is het opstellen van een omgevingsvisie. In deze omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de leefomgeving vast. In Heusden doen we dat graag samen met  zo veel mogelijk organisaties, verenigingen, inwoners en ondernemers. Samen creëren we de omgevingsvisie door allerlei inzichten op te halen bij deze partners. Met elkaar bepalen we dan hoe Heusden er in de toekomst uit moet zien op verschillende landschappelijke, economische en sociale thema’s. De omgevingsvisie is zelfbindend. Dat wil zeggen dat deze aangeeft wat de koers is voor het gemeentelijk beleid van de komende 20 jaar, maar dat de visie geen verplichtingen of verboden oplegt aan de burger. Bekijk hieronder een video waarin meer informatie wordt gegeven over de omgevingsvisie.

Terug naar Heelheusdenbouwtmee