Omgevingsvisie

Een onderdeel van het invoeren van de Omgevingswet is het opstellen van een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie schetst, waar we in Heusden, heen willen met onze fysieke leefomgeving. De gemeenteraad heeft op 28 maart 2023 de Omgevingsvisie Heusden vastgesteld.

>> Definitieve Omgevingsvisie Heusden (4 april 2023)

>> Nieuwsbericht 24 februari 2023 over Omgevingsvisie (nota van wijzigingen).

In de Omgevingsvisie staan de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving. De visie biedt handvatten en kaders waarmee we afspraken kunnen maken over ontwikkelingen in onze gemeente. Dat gaat bijvoorbeeld over nieuwe woningen, een groene straat, mobiliteit en plekken om te kunnen ondernemen. Niet alles kan overal, daarom hebben we een integrale visie nodig.

Digitale versie van stukken:

Wil je de Omgevingsvisie Heusden virtueel beleven?! Scroll dan naar de afbeelding hierboven en klik op de gekleurde cirkels / plusjes. De afbeelding zoomt dan in op het desbetreffende onderwerp en geeft je een toelichting. 

Wil je weten hoe samen met Heusdenaren is gebouwd aan de Omgevingsvisie? 
Lees dan hier verder.

Bekijk hieronder een video waarin algemene informatie wordt gegeven over een omgevingsvisie.

Terug naar Heelheusdenbouwtmee

Laatst bijgewerkt op: 04-04-2023