Energie

Ook in Heusden zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen zoals zon en wind om Heel. Heusden. Duurzaam. te krijgen. Daarom is er een visie op zonne-energie vastgesteld en ligt er een kadernotitie windenergie. Op deze pagina vind je meer informatie over energie.

Ga naar het energieloket

Voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is cruciaal voor het realiseren van de doelstellingen voor duurzame opwek van zonne- en windenergie.

>> Lees hier de laatste ontwikkelingen over het elektriciteitsnetwerk