Elektriciteitsnetwerk capaciteit

16 december 2022
Enexis biedt weer transportcapaciteit aan op het elektriciteitsnet voor bedrijven in Brabant en Limburg

‘Enexis Netbeheer start deze week weer met het aanbieden van transportcapaciteit voor grootzakelijke klanten in Noord-Brabant en Limburg.’ Dat maakte Enexis vandaag bekend in een nieuwsbericht.

>> lees hier het gehele nieuwsbericht van Enexis

Wat betekent dit voor grootzakelijke afnemers van stroom uit de gemeente Heusden?
Op alle stations van Enexis komt weer in meer of mindere mate capaciteit vrij op het stroomnet. Dit betekent dat vrijwel alle grootzakelijke afnemers die al op de huidige wachtlijst staan van Enexis nu bediend kunnen worden met een aansluiting op het net. Enexis gaat zo snel mogelijk contact opnemen met deze klanten. Dit is positief nieuws. Afhankelijk van de precieze werkzaamheden kan het wel nog ruim een jaar duren voordat de klant ook daadwerkelijk is aangesloten op het stroomnet. Daarnaast kan Enexis een aantal grote opwekkers van duurzame energie ook een aansluiting aanbieden.

Meer ruimte op stroomnet blijft nodig
Ondertussen blijft het code oranje in Noord-Brabant in Limburg wat betreft transportcapaciteit. Om die reden blijft Enexis samen met haar klanten onderzoek doen naar congestiemanagement, om zo meer ruimte op het net te creëren voor grootverbruik aansluitingen voor opwek en afname.

Impact van nieuwsbericht 8 juni 2022 over transportschaarste stroomnet
De ontwikkeling van transportschaarste op het stroomnet roept onmiddellijk de vraag op wat dit betekent voor alle ondernemers en   maatschappelijke organisaties met een (wens voor een) grootverbruikaansluiting, alsmede initiatiefnemers in onze gemeente die enthousiast meer willen verduurzamen en een bijdrage leveren aan de energietransitie en voor de uitwerking van de REKS (Regionale Energie & Klimaat Strategie).

Wat kan er niet meer?
Startende of uitbreidende bedrijven of maatschappelijke organisaties die een grootverbruikaansluiting nodig hebben, kunnen voorlopig geen nieuwe of zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet krijgen. Dit geldt ook voor bedrijven die op grote schaal elektriciteit willen terug leveren. Ook nieuwe aanvragen voor bijvoorbeeld zonne- en windparken worden voorlopig niet gehonoreerd door Enexis.

Grootschalige nieuwe voorzieningen in de wijk (zoals winkels, maatschappelijke centra, sportvoorzieningen en dergelijke), waarvoor nog geen grootverbruikaansluiting op het net is aangevraagd, worden niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.

Wat is er nog wel mogelijk?
Voor inwoners en ondernemers die met hun huizen/panden zijn aangesloten op het net met een kleinverbruikaansluiting (tot en met 3 x 80 Ampère) worden vooralsnog niet geraakt door de transportschaarste. Als onze inschatting van elektriciteitsafname van kleinverbruikers voor de toekomst juist is, kunnen we nieuwe woningen blijven aansluiten in gebieden waar transportschaarste is afgekondigd. De woningbouwopgave zelf staat vooralsnog niet ter discussie.
Bestaande aanvragen die al zijn gehonoreerd door Enexis via een contract, zoals zonnepark Hooibroeken van Energiek Heusden, kunnen wel doorgaan. Ook kan de ruimtelijke verkenning naar een energiehub volgens de REKS doorgaan. Bij verdere ontwikkeling en realisatie van de energiehub moet wel rekening worden gehouden met de filevorming op het elektriciteitsnet.  Deze is voor Heusden niet binnen een aantal jaren opgelost, omdat uitbreidingen van stations en netwerk veel tijd kosten. De energiehub leent zich er echter goed voor om te kijken naar alternatieven, zoals opslag en conversie van opgewekte elektriciteit en eventueel directe levering naar grootafnemers, zoals bedrijventerreinen.

Transportschaarste speelt in meerdere delen van Nederland. Een oplossing moet komen vanuit de netbeheerders en de regelgeving vanuit het Rijk. Samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten in de regio ondernemen we actie richting het Rijk. Op 9 juni verstuurden wij een gezamenlijke brief aan minister Jetten waarin we ons ongenoegen en verbazing uiten. Wij vragen het Rijk om snelle oplossingen die de gevolgen verminderen of wegnemen.

Wens je voor jouw bedrijf of organisatie een (uitbreiding van) een grootverbruikaansluiting op het elektriciteitsnet? Dan adviseren wij je hiervoor een aanvraag in te dienen bij Enexis om op hun interesselijst te komen. Ook raden wij je aan de informatie op de website van Enexis Netbeheer goed door te lezen. Heb je dan nog vragen, dan kun je zelf contact opnemen met je relatiemanager of met de klantenservice van Enexis Netbeheer via 088 857 22 22 of via klantenservice.zakelijk@enexis.nl. Loop je zelf tegen deze (of andere) problematiek aan, laat het dan de gemeente Heusden weten via (073) 5131789 of via info@heusden.nl.

Nederland zit middenin de overgang van grijze energie (fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie of steenkolen) naar volledig duurzame energie; oftewel de energietransitie. TenneT en Enexis geven aan dat er ook in Noord-Brabant en Limburg door de snelle ontwikkeling van onder meer warmtepompen, laadpalen, nieuwe woningen, bedrijven, elektrificatie van de industrie en nieuwe partijen die batterijen aanbieden, een explosief stijgende vraag is naar capaciteit van het elektriciteitsnet. Deze toenemende vraag naar afname en teruglevering van duurzame stroom zorgt voor overbelasting van het elektriciteitsnet.