Zonnepanelen in vesting Heusden: een lastig verhaal

Welke alternatieven zijn er?

Woon je in vesting Heusden en wil je zonnepanelen op het dak van je huis? Vanwege het beschermd stadgezicht is het in de meeste gevallen helaas niet toegestaan dat er zonnepanelen op de daken van huizen worden gelegd. Dit is zo bepaald in het beschermende bestemmingsplan en de Welstandsnota. Dit roept de vraag op: welke alternatieven zijn er om je huis te verduurzamen?

Informatiebijeenkomst
Op 21 maart 2023 is er een informatiebijeenkomst voor de inwoners van de vesting over het verduurzamen van hun woningen. Lees hier meer over deze bijeenkomst.  Vooruitlopend hierop lees je hierna alvast meer.

Verzoek zon op dak
Er zijn op basis van de regelgeving slechts een paar kleine uitzonderingen mogelijk voor ‘zon op dak’ in de vesting. Dit heeft te maken met de ligging van je woning, type woning, wel of geen monument en in hoeverre je woning niet zichtbaar is vanaf openbaar toegankelijk gebied. De wallen en doorgaande steegjes behoren in de vesting ook tot openbaar toegankelijk gebied. Wil je weten of er een hoge uitzondering gemaakt kan worden voor jouw woning? Neem dan hiervoor eerst contact op met het cluster Omgevingsvergunningen van onze gemeente via 073 513 17 89 of info@heusden.nl. Zodat bekeken kan worden of een verzoek voor zonnepanelen zinvol is. Lees hier verder over wat er hierover precies vermeld staat in het bestemmingsplan* en de Welstandsnota*.

Alternatieven
Wij begrijpen dat deze boodschap teleurstellend is, omdat inwoners van de vesting hun huizen ook graag willen verduurzamen. Zeker nu de energieprijzen zo hoog zijn. Daarom willen wij onze vesting bewoners graag handelingsperspectief bieden door aan te geven welke verduurzamingsmaatregelen wel mogelijk zijn.

Op korte termijn zijn er deze alternatieven*:

 • Isoleren van je woning
  Je woning duurzaam en energiezuinig maken begint bij isoleren. Met isoleren hou je de warmte binnen. Zo wordt je woning comfortabeler, bespaar je op je energierekening en verhoog je ook de waarde van je woning.
  Een praktisch voorbeeld van isolatie is het plaatsen van voorzetramen. Dit zorgt voor een laag stilstaande lucht tussen het te behouden originele raam en het voorzetraam. Hiermee wordt een isolerende werking zoals dubbel glas bereikt.
  Op het Energieloket vind je meer handige tips om te isoleren. Kijk hier voor subsidiemogelijkheden.
 • Besparen van energie
  Bij een gemiddeld huishouden zitten de grootste kosten voor energie nog steeds in het verbruik van aardgas. Zelfs een elektrisch alternatief voor aardgas, denk bijvoorbeeld aan elektrisch koken (inductie) of een elektrische boiler, kunnen nu kostentechnisch al een besparing opleveren.
 • Gratis advies: je kunt een online HuisScan doen via het Energieloket (https://regionaalenergieloket.nl/heusden). In 2 minuten krijg je dan een advies welke maatregelen voor je woning en situatie mogelijk geschikt zijn. Ook vind je op het Energieloket informatie over het isoleren van je woning, een warmtepomp* en nog meer. Je kunt ook een vraag stellen aan het Regionaal Energieloket. Dit kan telefonisch via 088 525 4110 (lokaal tarief) en per e-mail via vragen@regionaalenergieloket.nl. Het team zit voor je klaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.

*Als je in een monument woont, is het nodig om altijd eerst contact op te nemen met het cluster Omgevingsvergunningen van onze gemeente.

Op de lange termijn verwachten we dat door inwoners geprofiteerd kan worden van opwek van duurzame energie via collectieve zon-op-dak projecten of zonnevelden buiten de vesting. Denk hierbij aan zonnepark Hooibroeken dat door Energiek Heusden in voorbereiding is in Oudheusden. Ook werkt de gemeente aan de ontwikkeling van een zonneveld op een voormalige stortplaats in Bakkersdam. Dit zijn echter projecten die pas op de lange termijn (naar verwachting over 2 tot 4 jaar) mogelijk gerealiseerd gaan worden. Daarnaast zijn we nog andere collectieve duurzame oplossingen aan het onderzoeken.

Warmtepomp*
Een warmtepomp verwarmt je woning en in bepaalde gevallen je sanitair water met behulp van een natuurlijke bron. Het onttrekt z’n warmte aan de aarde, het water of de lucht. Overweeg je om een warmtepomp te installeren in een monument of in een beschermd stadsgezicht (zoals de vesting)? Het advies is om hiervoor eerst contact op te nemen met het cluster Omgevingsvergunningen van onze gemeente via 073 513 17 89 of info@heusden.nl omdat dit vergunningplichtig is. Dit is ook nodig wanneer de buitenunit van de warmtepomp zeer goed zichtbaar is voor de omgeving.

Monument verduurzamen
Om energie te besparen zijn niet altijd bouwkundige aanpassingen nodig. Er zijn tal van kleine maatregelen die je in je monument kunt toepassen om meer comfort te krijgen en tegelijk energie te besparen. Lees meer over het verduurzamen van een monumentaal pand op het Energieloket: www.regionaalenergieloket.nl/heusden/monumenten. Hier vind je algemene uitleg over de restricties, aandachtspunten, een stappenplan voor grote energiebesparende maatregelen en een aantal tips om direct aan de slag te gaan.

Het bestemmingsplan voor het beschermd stadsgezicht vesting Heusden geeft aan dat de dakbedekking van gebouwen uitsluitend mag bestaan uit gebakken pannen of gehakte leisteen; zonnepanelen voldoen hier niet aan. (Artikel 15 Waarde - Beschermd stadsgezicht).

De Welstandsnota vesting Heusden bepaalt o.a.:

 • Bij een aanpassing of wijziging van de bebouwing dient zorgvuldig omgegaan te worden met de historische en cultuurhistorische waarde van de bebouwing.
 • De mate van detaillering en het kleur- en materiaalgebruik dienen zorgvuldig te worden vormgegeven om de historische referentie te versterken.
 • Het gebruik van natuurlijke materialen in gedekte kleuren is uitgangspunt.

(zie vooral pagina 26 en verder van de Welstandsnota)

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (073) 513 17 89 of via info@heusden.nl.