Subsidie voor isolatie van woningen

Vanaf heden is het weer mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen voor ‘Subsidieregeling isolatiemaatregelen bestaande woningen Heusden 2023’. Bij de uitvoering van de activiteiten moet je voldoen aan de Wet Natuurbescherming. Wat dat voor jouw situatie betekent kun je met de uitvoerende installateur bespreken.

Je kunt subsidie aanvragen voor het aanbrengen van gevel-, dak- of vloerisolatie of het aanbrengen van isolerend glas. Wat onder dak- en vloerisolatie wordt verstaan, is verduidelijkt in de voorwaarden. Voor het aanvragen van deze subsidie, moet je woningeigenaar zijn én je moet op het adres wonen of na de renovatie gaan wonen.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de investering die je doet. Het maximale totale subsidiebedrag is € 1.500 per adres. Voor de regeling geldt een vast bedrag per vierkante meter per maatregel volgens deze tabel.

Subsidie aanvragen

Maatregel

Subsidiebedrag

Vloerisolatie (vloer, zoldervloer en/of vliering)

€ 4 per m2

Dakisolatie (binnenzijde)

€ 4 per m2

Dakisolatie (buitenzijde)

€ 15 per m2

Spouwmuurisolatie

€ 4 per m2

Gevelisolatie (binnenzijde)

€ 4 per m2

Gevelisolatie (buitenzijde)

€ 19 per m2

HR++ -glas

€ 23 per m2

HR+++ -glas

€ 65,50 per m2

De isolatiemaatregel hoeft nog niet te zijn uitgevoerd voordat je de aanvraag indient. Heb je in 2022 wel al je isolatiemaatregel(en) uitgevoerd en hiervoor nog geen subsidie aangevraagd of ontvangen? Dan kun je nu ook een aanvraag indienen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2023. In deze subsidiepot zit maximaal € 250.000 voor 2023. Als deze subsidiepot op is, kan er geen subsidie meer worden aangevraagd.

Onder vloerisolatie wordt ook verstaan: het isoleren van de vloer, zoldervloer en/of vliering. Voor het aanbrengen van dakisolatie en gevelisolatie aan de binnenzijde én de buitenzijde is subsidie mogelijk. Kijk voor alle voorwaarden in de ‘Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2023’ 

Er is ook een landelijke regeling ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) van het RVO. Beide subsidies zijn aan te vragen voor isolatie maatregelen. Let op: het RVO stelt andere voorwaarden. Meer informatie vind je op de website investeringssubsidie duurzame energie van de overheid.  

Wil je weten hoe jij je huis het beste kunt isoleren? Met de gratis huisscan op het digitale Energieloket https://regionaalenergieloket.nl/heusden zie je in 2 minuten welke maatregelen voor jouw woning en situatie geschikt zijn. Op https://regionaalenergieloket.nl/heusden/isoleren vind je ook informatie over vloer- en bodemisolatie, isolerend glas, dakisolatie en muurisolatie. Je kunt ook naar het Energieloket bellen of e-mailen als je vragen hebt over het verduurzamen van je woning via (088) 5254110 (van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur) en vragen@regionaalenergieloket.nl.

Natuurvriendelijk isoleren houdt in dat bij isolatiewerkzaamheden op grond van de Wet natuurbescherming rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten (huismus, gierzwaluw en vleermuizen) die in woningen en gebouwen nestelen en verblijven.

>> hier lees je meer over de Wet natuurbescherming

>> ecologisch onderzoek isolatie spouwmuren