Subsidie voor isolatie van particuliere woningen

In 2024 wil gemeente Heusden inwoners weer helpen met het isoleren van hun woning. Je komt in aanmerking voor de isolatie-subsidie als:

  • je koopwoning op dit moment energielabel D, E, F of G heeft of je woning twee slecht geïsoleerde bouwdelen heeft, én:
  • de WOZ-waarde van je woning onder de NHG-grens ligt (dus maximaal € 429.300)

Kom je in aanmerking en wil je gebruikmaken van de subsidie? Bekijk dan de voorwaarden hieronder.  Er wordt een controle uitgevoerd op iedere aanvraag die binnenkomt.

  • De isolatiemaatregel hoeft nog niet te zijn uitgevoerd voordat je de aanvraag indient.
  • De isolatiemaatregelen moeten tussen 01-01-2024 en 31-12-2025 uitgevoerd worden.
  • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2024. Hierna wordt de regeling geëvalueerd en voortgezet in 2025.
  • In deze subsidiepot zit maximaal € 805.000 voor 2024 en 2025.
  • Als deze subsidiepot op is, kan er geen subsidie meer worden aangevraagd.

NB: het tabblad 'extra contactpersoon' op het aanvraagformulier hoeft niet ingevuld te worden. 

Meer informatie over de regeling: Subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Heusden 2024 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Er is ook een landelijke regeling ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) van het RVO. Beide subsidies zijn aan te vragen voor isolatie maatregelen. Let op: het RVO stelt andere voorwaarden. Meer informatie vind je op de website investeringssubsidie duurzame energie van de overheid.

Een warmtescan laat zien hoe je je woning het best kunt isoleren. Vanuit de gemeente worden er in 2024 en 2025  warmtescans aangeboden aan een groep inwoners die onder de doelgroep van de subsidieregeling vallen. Zij worden hier per brief over geïnformeerd.

Voorwaarden bij de subsidie voor dak en muren
Als u bouw- of isoleerprojecten of andere buitenwerkzaamheden gaat uitvoeren, dan mag u niets doen, dat schadelijk is voor beschermde dieren of planten. Dat betekent dat alleen natuurvriendelijk isoleren mogelijk is.

Natuurvriendelijk isoleren houdt in dat bij isolatiewerkzaamheden op grond van de Wet natuurbescherming rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten (huismus, gierzwaluw en vleermuizen) die in woningen en gebouwen nestelen en verblijven.

Voordat u spouwmuur- of gevelisolatie aanbrengt, moet een ecologisch deskundige een ecologisch onderzoek doen, dat is in de eerste plaats een quickscan. Dit dient te worden gedaan om uit te sluiten dat er beschermde diersoorten in uw woning aanwezig zijn.

Wat doet de gemeente op dit moment?
De gemeente werkt aan een Soorten Management Plan (SMP) om de beschermde diersoorten te behouden en te beschermen. Wanneer de provincie Noord-Brabant besluit dat er in de voorbereidingsfase van dit onderzoek met een zogenoemd pre-SMP gewerkt mag worden, is het mogelijk om voor hele gebieden een ontheffing te regelen voor het toepassen van spouwmuur- of gevelisolatie of isolatie van het dak aan de buitenzijde.

Tot die tijd is het niet mogelijk om een gebiedsontheffing aan te vragen voor het toepassen van spouwmuurisolatie of gevelisolatie en dient u voor het toepassen van isolatiemaatregelen een opdracht te geven tot een ecologisch onderzoek.

>> hier lees je meer over de Wet natuurbescherming

>> ecologisch onderzoek isolatie spouwmuren

 

Heb je vragen over deze isolatiesubsidie? Neem dan contact met ons op via (073) 513 17 89 of via info@heusden.nl

Subsidie aanvragen

Laatst bijgewerkt op: 03-04-2024