Aanvulling subsidiepot voor isolatie van woningen

Sinds 1 januari 2022 bestaat de ‘Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2022’. Het subsidieplafond van € 50.000 is eerder bereikt dan verwacht. Het college heeft daarom de subsidiepot aangevuld met nog eens € 50.000.

Je kunt subsidie aanvragen voor het aanbrengen van gevel-, dak- of vloerisolatie of het aanbrengen van isolerend glas. Je moet hiervoor woningeigenaar zijn én je moet op het adres wonen of na de renovatie gaan wonen. 

De subsidie bedraagt 15% van de investeringskosten met een maximum van € 500 per adres. Heb je een HeusdenPas? Dan kun je extra subsidie krijgen, namelijk maximaal € 650 per adres. De isolatiemaatregel hoeft nog niet te zijn uitgevoerd voordat je de aanvraag indient. Maar ook als je de isolatiemaatregel al wel hebt uitgevoerd, kun je een aanvraag indienen.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De subsidieregeling loopt nog tot en met 31 december 2022 en op is op. Een subsidieaanvraag dien je digitaal in via onderstaande knop.

Vraag hier subsidie aan

Het college van Heusden heeft besloten om een subsidieregeling open te stellen voor het bevorderen van het aanbrengen, uitvoeren dan wel plaatsen van adequate isolatiemaatregelen aan bestaande woningen in de gemeente Heusden. Meer informatie over de subsidieregeling lees je hieronder.

> Subsidieregeling isolatiemaatregelen particuliere woningen (hieronder lees je de wijzigingen van 5 juli 2022 op de subsidieregeling) 
Wijzigingen op de subsidieregeling