Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

Met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) wil de regio Hart van Brabant* een reële bijdrage leveren aan de ambities uit het Klimaatakkoord. In het regeerakkoord is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 49% minder moet zijn dan in 1990 (116Mton). Het belangrijkste broeikasgas is CO2. Samen met onze maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners in de regio Hart van Brabant zijn we begonnen met het opstellen van de REKS. Hierin gaan we bepalen hoe wij aan de opgave vanuit Het Rijk gaan voldoen.

Om aan te geven hoe fors deze opgave is: het komt neer op 1 miljoen Megawattuur. Ongeveer de helft daarvan is al gerealiseerd of is al opgenomen in plannen. Over blijft 0,45 miljoen Megawattuur (MWh), wat neerkomt op maximaal 50 windmolens (3 megaWatt en 150 meter tiphoogte). Met meer hectare zon is minder 'wind' nodig en met zwaardere en hogere molens is een kleiner aantal molens nodig.

Nieuwsberichten recent
Regionale Energie- én Klimaatstrategie door regio vastgesteld (9 maart 2021)
> Nieuwsbericht REKS informatiebijeenkomsten (25 februari 2021)

Meedenken over de energie- en klimaattransitie (REKS) in onze regio
Er zijn verschillende online bijeenkomsten over de REKS georganiseerd voor inwoners: een aantal van die bijeenkomsten gaat over de REKS in zijn algemeenheid. Daarnaast zijn en waren er avonden met uitleg over de lokale gevolgen van de REKS. 

> Aanmelden voor REKS bijeenkomst(en)
> Data van alle REKS bijeenkomsten

Algemene REKS bijeenkomsten
Tijdens de algemene REKS-bijeenkomsten is verteld over wat de REKS is, welke plannen er in het concept staan en hoe de planning er uitziet. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de REKS. 

De lokale REKS informatiebijeenkomst in Heusden was op 9 december 19.30 uur
10 december 2020 - Naast algemene REKS-bijeenkomsten waarin de verschillende thema's uit de REKS aan bod komen, organiseren ze ook lokale bijeenkomsten. Hierin staan de gevolgen van de REKS-plannen voor de specifieke gemeenten in Hart van Brabant centraal. Wil je meer weten over wat de energie- en klimaattransitie betekent (voor de gemeente Heusden en jouw omgeving)?

> Terugkijken informatiebijeenkomst REKS gemeente Heusden van 9 december 2020
> Teruglezen presentatie informatiebijeenkomst REKS 9 december
> Uw reacties op onze vragen over REKS 9 december
> Terugkijken van de andere al gehouden REKS-informatiebijeenkomsten kan via dit youtubekanaal van de regio Hart van Brabant.

Vragenlijst: REKS
17 november 2020 - de vragenlijst REKS (het onderzoek over de opwek van duurzame energie in Hart van Brabant) is inmiddels gesloten. Ook inwoners van de gemeente Heusden deden mee aan dit onderzoek. Het PON verwerkt nu alle resultaten op regionaal niveau.
Nieuwsbericht over deze vragenlijst (5 oktober 2020)
> Meer (achtergrond)informatie over deze vragenlijst is te vinden op de site van Regio Hart voor Brabant

Concept-bod REKS
19 mei 2020 - Op 24 maart 2020 heeft het college besloten om het concept-bod REKS, na consultatie van de gemeenteraad, te willen vaststellen. De gemeenteraad heeft op 12 mei 2020 het concept-bod besproken en daarbij geen wensen en bedenkingen aan het college meegegeven. Het college heeft daarom het concept-bod REKS op 19 mei 2020 vastgesteld.

Stukken
Gemeenteraden bijgepraat over scenario grootschalige opwek duurzame energie

Op 12 februari werden de gemeenteraden van de regio Hart van Brabant, waar ook Heusden deel van uitmaakt, bijgepraat over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Onderdeel van deze REKS is een scenario voor waar in de regio grootschalige opwek van duurzame energie mogelijk kan zijn in de vorm van zonne- en windenergie. Hieronder is dit scenario weergegeven in een kaartje met zoekgebieden.

Meer informatie

> Meer informatie over de REKS staat op de website van de regio Hart van Brabant en in het overzicht van Veel gestelde vragen.
Concept-bod REKS
Meer informatie over het Klimaatakkoord vindt u op de website van de Rijksoverheid en die over het Klimaatakkoord
> De REKS Hart van Brabant is onderdeel van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie 
Video met uitleg over de REKS in de regio Hart van Brabant 

* De regio Hart van Brabant wordt gevormd door de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.