Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

In onze regio Hart van Brabant werken we aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarmee brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. 

Om aan te geven hoe fors onze regionale opgave is: het komt neer op 1 miljoen Megawattuur. Ongeveer de helft daarvan is al gerealiseerd of is al opgenomen in plannen. Over blijft 0,45 miljoen Megawattuur (MWh), wat neerkomt op maximaal 50 windmolens (3 megaWatt en 150 meter tiphoogte). Met meer hectare zon is minder 'wind' nodig en met zwaardere en hogere molens is een kleiner aantal molens nodig.

* De regio Hart van Brabant wordt gevormd door de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

30 januari 2024 - Regionaal Klimaatfonds REKS opgericht
Sinds eind januari 2024 kunnen gemeenten in regio Hart van Brabant een beroep doen op het Regionaal Klimaatfonds REKS. Het fonds is opgericht om bij te dragen aan het doel in 2050 een klimaatbestendige en waterrobuuste regio te zijn. Voor de cofinanciering van klimaatprojecten heeft Publiek Ontwikkelbedrijf REKS, de initiatiefnemer van het nieuwe fonds, vier miljoen euro gereserveerd.

> Lees hier het volledige nieuwsbericht 
 

14 juli 2023 - Publiek Ontwikkelbedrijf in Hart van Brabant neemt de regie in ontwikkeling grote wind- en zonneparken
De gemeenten Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg en het Energiefonds Brabant gaan gezamenlijk wind- en zonneparken ontwikkelen om duurzame elektriciteit op te wekken. Deze week hebben zij besloten om daarvoor het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS B.V. (‘Publiek Ontwikkelbedrijf’) op te richten. De gemeente Hilvarenbeek sluit op korte termijn aan. Met dit ontwikkelbedrijf pakt en houdt de overheid regie op de energietransitie, garandeert zij lokaal eigendom en wordt ook geïnvesteerd in klimaatmaatregelen binnen de regio. Daarmee neemt deze regio een unieke positie in Nederland in.

Lees hier verder het volledige nieuwsbericht op de website van de Regio Hart van Brabant/REKS.
> Collegebesluit 11 juli 2023 Oprichting Publiek Ontwikkel Bedrijf REKS BV

30 juni 2023 - Voortgangsrapportage REKS 2023
De Voortgangsrapportage REKS ‘23 laat zien hoe het staat met de uitvoering van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie 1.0 (REKS) uit juli 2021. Zo wordt inmiddels bijna 500 MWh aan elektriciteit per jaar duurzaam opgewekt en is er een Regionale Klimaatagenda vastgesteld. Toch zijn er ook nog de nodige uitdagingen.

20 december 2022 - Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (raadsbesluit)
Besluit gemeenteraad van Heusden over "Deelname aan de besloten vennootschap 'Publiek Ontwikkelbedrijf REKS'.

31 oktober 2022 - Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (HvB)
Hart van Brabant (HvB) werkt aan Publiek Ontwikkelbedrijf REKS voor wind- en zonneparken

15 maart 2022 - Op weg naar REKS 2.0 (HvB)
Lees hier het nieuwsbericht van regio Hart van Brabant over ‘op weg naar de REKS 2.0”

3 december 2021 - Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (HvB)
Regio Hart van Brabant werkt aan Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf voor wind- en zonneparken. Gemeenten in Regio Hart van Brabant, waaronder de gemeente Heusden, en de provincie Noord-Brabant willen samenwerken aan een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf voor de ontwikkeling van wind- en zonneparken in de regio. De colleges van de gemeenten en de Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een intentieverklaring vastgesteld. > Lees verder 

September 2021 - Samenwerking met energiecoöperaties (HvB)
Hart van Brabant-gemeenten en lokale energiecoöperaties ondertekenen samenwerkingsovereenkomst. > Lees verder

Mei 2021 - REKS 1.0 (raadsbesluit)
De gemeenteraad heeft op 18 mei 2021 ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. In de REKS staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. En hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast. > Lees verder

Maart 2021 - REKS 1.0 (HvB)
In maart 2021 is op regioniveau de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vastgesteld. Op de site van de regio vind je het volledige bod en de bijbehorende bijlagen. Tot medio juni nemen ook de gemeenteraden van de negen gemeenten, de Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen een besluit over de REKS. In juli 2021 wordt het het bod vervolgens namens de regio ingediend bij het Rijk. > Lees verder:
> College van Heusden stemt in met REKS (6 april 2021). 
Regionale Energie- én Klimaatstrategie door regio vastgesteld (9 maart 2021)
> Nieuwsbericht REKS informatiebijeenkomsten (25 februari 2021)

19 mei 2020 - REKS 1.0 concept (collegebesluit)
Op 24 maart 2020 heeft het college besloten om het concept-bod REKS, na consultatie van de gemeenteraad, te willen vaststellen. De gemeenteraad heeft op 12 mei 2020 het concept-bod besproken en daarbij geen wensen en bedenkingen aan het college meegegeven. Het college heeft daarom het concept-bod REKS op 19 mei 2020 vastgesteld.

 

Online bijeenkomsten over de REKS
In 2020 zijn verschillende online bijeenkomsten over de REKS georganiseerd voor inwoners: een aantal van die bijeenkomsten gingen over de REKS in zijn algemeenheid. Daarnaast  waren er avonden met uitleg over de lokale gevolgen van de REKS. Tijdens de algemene REKS-bijeenkomsten is verteld over wat de REKS is, welke plannen er in het concept staan en hoe de planning er uitziet. Uiteraard was er ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de REKS. Terugkijken en meer informatie hierover vind je op de site van de regio.

De lokale REKS informatiebijeenkomst in Heusden was op 9 december 2020
10 december 2020 - In deze lokale informatiebijeenkomst stonden de gevolgen van de REKS-plannen voor de specifieke gemeenten in Hart van Brabant centraal. Wil je meer weten over wat de energie- en klimaattransitie betekent (voor de gemeente Heusden en jouw omgeving)?

> Terugkijken informatiebijeenkomst REKS gemeente Heusden van 9 december 2020
> Teruglezen presentatie informatiebijeenkomst REKS 9 december
> Uw reacties op onze vragen over REKS 9 december
> Terugkijken van de andere al gehouden REKS-informatiebijeenkomsten kan via dit youtubekanaal van de regio Hart van Brabant.

Online vragenlijst over REKS
17 november 2020 -
De vragenlijst REKS (het onderzoek over de opwek van duurzame energie in Hart van Brabant) is inmiddels gesloten. Ook inwoners van de gemeente Heusden deden mee aan dit onderzoek. 
Nieuwsbericht over deze vragenlijst (5 oktober 2020)
> Meer (achtergrond)informatie over deze vragenlijst is te vinden op de site van Regio Hart voor Brabant

Laatst bijgewerkt op: 30-01-2024