Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

Met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) wil de regio Hart van Brabant* een reĆ«le bijdrage leveren aan de ambities uit het Klimaatakkoord. In het regeerakkoord is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 49% minder moet zijn dan in 1990 (116Mton). Het belangrijkste broeikasgas is CO2. Samen met onze maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners in de regio Hart van Brabant zijn we begonnen met het opstellen van de REKS. Hierin gaan we bepalen hoe wij aan de opgave vanuit Het Rijk gaan voldoen.

Om aan te geven hoe fors deze opgave is: het komt neer op 1 miljoen Megawattuur. Ongeveer de helft daarvan is al gerealiseerd of is al opgenomen in plannen. Over blijft 0,45 miljoen Megawattuur (MWh), wat neerkomt op maximaal 50 windmolens (3 megaWatt en 150 meter tiphoogte). Met meer hectare zon is minder 'wind' nodig en met zwaardere en hogere molens is een kleiner aantal molens nodig.

19 mei 2020 - Concept-bod REKS
Op 24 maart 2020 heeft het college besloten om het concept-bod REKS, na consultatie van de gemeenteraad, te willen vaststellen. De gemeenteraad heeft op 12 mei 2020 het concept-bod besproken en daarbij geen wensen en bedenkingen aan het college meegegeven. Het college heeft daarom het concept-bod REKS op 19 mei 2020 vastgesteld.

Stukken
Gemeenteraden bijgepraat over scenario grootschalige opwek duurzame energie

Op 12 februari werden de gemeenteraden van de regio Hart van Brabant, waar ook Heusden deel van uitmaakt, bijgepraat over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Onderdeel van deze REKS is een scenario voor waar in de regio grootschalige opwek van duurzame energie mogelijk kan zijn in de vorm van zonne- en windenergie. Hieronder is dit scenario weergegeven in een kaartje met zoekgebieden.

Meer informatie

* De regio Hart van Brabant wordt gevormd door de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.