Denk mee over duurzame energie en een toekomstbestendig landschap
Hoe denk jij over het opwekken van duurzame energie? En over aanpassingen van onze omgeving aan klimaatverandering? De gemeente doet hier samen met Regio Hart van Brabant onderzoek naar en hoort graag jouw mening. Die kun je geven via het invullen van deze vragenlijst: hetpon.nl/REKS-HVB.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)
Onze gemeente werkt in de Regio Hart van Brabant mee aan de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Hierin staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Maar ook welke mogelijkheden er zijn om onze huizen zonder aardgas te verwarmen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

Meedenken over de plannen
In de concept-REKS zijn de kaders van de energie- en klimaatstrategie geschetst. Nu die grote lijnen bekend zijn, krijgen alle inwoners in de regio de gelegenheid om te reageren op de plannen en actief mee te denken. Dat kan via de online enquĂȘte, maar de komende periode worden er meer
activiteiten georganiseerd, zoals (online) informatieavonden, dialoogsessies en wandeltochten. We informeren je daar natuurlijk op tijd over.

Vervolg
Deze vragenlijst op hetpon.nl/REKS-HVB kun je tot 2 november invullen. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in het definitieve REKS-bod, dat in het voorjaar van 2021 klaar is.

Meer informatie

> Over de REKS, de geplande activiteiten en dit onderzoek is te vinden op regio-hartvanbrabant.nl/REKS.
> Over Heel Heusden Duurzaam is te vinden op www.heelheusdenduurzaam.nl