Nieuwsoverzicht

 • Duurzame Doener

  19-09-2020 11:39

  Iedereen kan wat doen voor het klimaat. Dat kan iets groots zijn of juist klein. Goedkoop of duur. De een laat zijn vloer isoleren, terwijl de ander minder voedsel wil verspillen. Iets doen voor het klimaat kan op veel manieren. Duurzame Doener Jan Moeskops is maar liefst 30 jaar lid van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH). Daarvan is hij nu 3 jaar lid van de werkgroep die 'Luchtkwaliteit' en dus ook houtstook onder de aandacht brengt. Hij vertelt ons hierover.

 • Hedikhuizen Duurzaam

  05-04-2021 09:45

  Onze gemeente kent veel inwoners met een grote passie voor duurzame ontwikkeling. Echte Duurzame Doeners die een belangrijke bijdrage willen leveren aan de energietransitie. Zo ook Hedikhuizen Duurzaam! Vol overtuiging zetten inwoners zich in om hun ambitie waar te maken voor hun hechte en sterke dorp: een zelfvoorzienend Hedikhuizen op gebied van energie en warmte. Bekijk hier een animatiefilm.

 • Zonne-energie en windenergie

  24-12-2021 13:38

  Ben je benieuwd naar de conclusies uit de ‘Evaluatie Visie zonne-energie en Kadernotitie windenergie’ dat op 21 december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld? Lees dan hier verder.

 • Transitievisie Warmte Heusden

  19-09-2020 13:47

  Op 21 december 2021 is de 'Transitievisie Warmte Heusden versie 1.0' vastgesteld. Het uiteindelijke doel: in 2050 worden alle gebouwen en woningen in onze gemeente zonder aardgas verwarmd.

 • Nieuwsberichten Duurzaam Waalwijk

  07-09-2023 13:31

  Het zoekgebied van de gemeente Waalwijk voor mogelijke locaties van zonnevelden of windturbines ligt tegen onze gemeentegrens. Dit raakt mogelijk dus ook onze inwoners die dichtbij buurgemeente Waalwijk wonen (in Doeveren, Elshout, Heesbeen of Drunen-West.)

 • Regio Hart van Brabant werkt aan Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf voor wind- en zonneparken

  25-09-2020 12:08

  Gemeenten in Regio Hart van Brabant, waaronder de gemeente Heusden, en de provincie Noord-Brabant willen samenwerken aan een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf voor de ontwikkeling van wind- en zonneparken in de regio. De colleges van de gemeenten en de Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een intentieverklaring vastgesteld. Lees hier meer.

 • Heusden werkt aan verbetering luchtkwaliteit

  02-12-2021 17:14

  Luchtvervuiling is schadelijk voor de gezondheid. Het verbeteren van de luchtkwaliteit door het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen is daarom belangrijk. Het college heeft 30 november het ‘Uitvoeringsprogramma en Plan van Aanpak Schone Lucht Akkoord (SLA) Heusden’ vastgesteld. Lees hier meer.

 • Het klimaat verandert

  29-09-2020 12:03

  Een belangrijk punt uit het klimaatakkoord van Parijs is dat er wordt vastgehouden aan het streven om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Ook wij willen dat graag. Daarom werken we samen met onze inwoners, ondernemers en duurzaamheidsorganisaties aan Heel. Heusden. Duurzaam. Hoe doen we dat? Je leest het hier.

 • Jeugdburgemeesters en jeugdambassadeurs presenteren klimaatdoelen voor gemeenteraad

  12-11-2021 15:04

  Donderdagavond 11 november 2021 was de jaarlijkse begrotingsvergadering van de gemeenteraad. Vóór de raad het geld voor komend jaar verdeelde, vroegen jeugdburgemeesters Jikke en Koen en de jeugdburgemeesters aandacht voor het Kinderklimaatakkoord en hun klimaatdoelen voor Heusden. Wil je horen of lezen wat de kinderen zeiden? Lees dan verder!

 • Vragenlijst over duurzaamheid

  29-09-2020 13:56

  De komende jaren maken we een transitie naar een volledig duurzame gemeente in 2050 en hopelijk naar een duurzame wereld. Dat doen we samen: inwoners, ondernemers en de gemeente. Daarom vinden wij het belangrijk om jouw mening mee te nemen in onze overwegingen. Zo bepaal jij mee hoe een duurzame toekomst van Heusden er uitziet.