Heusden werkt aan verbetering luchtkwaliteit

Luchtvervuiling is schadelijk voor de gezondheid. Het verbeteren van de luchtkwaliteit door het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen is daarom belangrijk. Het college heeft 30 november het ‘Uitvoeringsprogramma en Plan van Aanpak Schone Lucht Akkoord (SLA) Heusden’ vastgesteld. Dit plan geeft inzicht in wat we in onze gemeente tot 2030 gaan doen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Wat gaan we doen?
We willen stappen zetten richting een gezondere leefomgeving en de impact en uitstoot van vervuilende stoffen verminderen. Hierbij zetten we vooral in op de thema’s mobiliteit en communicatie (over schone lucht én over houtstook). Daarnaast willen we luchtkwaliteit als thema opnemen in nieuw beleid en scherper inzetten op de huidige regelgeving. Ook willen we lokale initiatieven steunen die bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Mobiliteit
Vanuit het nieuwe Gemeentelijke Verkeer en Vervoer Plan zijn al verschillende maatregelen voorgenomen die bijdragen aan een verbeterde luchtkwaliteit. Een nieuw mobiliteitsplan met maatregelen ligt al klaar, maar moet nog worden vastgesteld. Belangrijk streven is om het autogebruik en de bijbehorende uitstoot te verminderen. Enkele maatregelen die hiervoor in beeld zijn: stimuleren gebruik fiets en openbaar vervoer, realiseren van deelfietsen bij verschillende bushaltes, verbeteren van de fietsinfrastructuur, aanbieden van meer openbare laadpalen voor elektrische auto’s,

onderzoek naar mogelijkheden voor elektrische deel-auto/scooter/fiets concepten, verminderen vrachtverkeer in de kernen en de gemeente wil zelf overstappen naar meer elektrisch vervoer.

Meetstation
We hebben een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een roulerend meetstation in onze gemeente zodat we de luchtkwaliteit daadwerkelijk kunnen meten.

Overlast door houtstook is een veelbesproken thema. Uit een recent onderzoek van de Natuur en Milieuvereniging Heusden (NMVH) naar meldingen van overlast bleek dat diverse inwoners overlast van houtstook ervaren. Uit de meldingen van overlast bij de NMVH blijkt dat op bepaalde locaties een concentratie was (Nieuwkuijk, Venne-Oost en Vlijmen-Vijfhoeven). We willen zo’n meetstation het liefst plaatsen op één van die locaties. Tenslotte willen bij de beperking van stookoverlast vooral inzetten op communicatie, voorlichting en bewustwording.

Samen maken we Heel. Heusden. Duurzaam.