Warmtenet Hedikhuizen Duurzaam

Samen met Coöperatie Hedikhuizen Duurzaam en Steenfabriek Vandersanden willen we intensiever samenwerken om de ontwikkeling van het Warmtenet Hedikhuizen een stap verder te brengen. Zij zetten hiervoor hun handtekeningen onder een intentieovereenkomst.

Hedikhuizen Duurzaam heeft de ambitie om, in de toekomst, de restwarmte die uit de schoorsteen van de steenfabriek komt, te gebruiken om woningen en andere gebouwen in Hedikhuizen duurzaam te verwarmen. Ze werkt al sinds 2017 aan de ambitie van het dorp om energieneutraal en zelfvoorzienend te worden, via onder andere de ontwikkeling van dit warmtenet. Vanuit de gemeente wordt meegedacht in dit proces. Ook heeft de gemeente financieel bijgedragen in de engineeringsfase. Gedurende de looptijd van deze intentieovereenkomst van 2 jaar wordt gewerkt aan een financiële business case voor de haalbaarheid van de ontwikkeling van het warmtenet. De gemeente heeft (vooralsnog) niet besloten dat ze ook daadwerkelijk gaat investeren in het warmtenet.