• Themasessies in volle gang

  De komende maanden wordt in diverse stappen de Omgevingsvisie van Heusden gevormd, samen met Heusdense bewoners, ondernemers, organisaties en beleidsmakers. De eerste gesprekken hebben plaats gevonden en hiervan is een samenvatting geschreven.

 • Website omgevingswet online

  De vernieuwde website over de omgevingswet in Heusden is online. Op deze pagina vind je handige informatie over de invoering van de omgevingswet. Klik op de titel om het nieuwsbericht te lezen.

 • Opstellen omgevingsvisie

  Vanaf 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet gelden. De wet voegt verschillende wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samen, zoals die voor wonen, wegen, milieu, natuur en water. De procedures worden daardoor overzichtelijker. Klik op de titel om het nieuwsbericht te lezen.

 • Terugkoppeling Sessie Puntjes op de i

  De omgevingsvisie is bijna gereed. Op dinsdagavond 19 april 2022 kwamen er zo’n 70 betrokkenen bijeen om over de omgevingsvisie te praten. Dit was de laatste bijeenkomst om aan de voorkant mee te denken over de visie.

 • Omgevingswet: van bestemmingsplan naar omgevingsplan

  De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. Dit geeft veranderingen. Tot die tijd zijn er alternatieve mogelijkheden. Hoe en wat lees je in dit artikel.

 • Omgevingsvisie

  De Omgevingsvisie schetst, waar we in Heusden, heen willen met onze fysieke leefomgeving. Van 29 september tot en met 9 november 2022 kun je op deze visie reageren. Op 12 oktober was er een inloopsessie waar je vragen kon stellen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in februari 2023 hierover een besluit.