De komende maanden wordt in diverse stappen de omgevingsvisie van Heusden gevormd, samen met Heusdense bewoners, ondernemers, organisaties en beleidsmakers. Op 10 februari 2021 vonden drie themasessies plaats, waarin de toekomst van de inwoners, het landschap en de economie van Heusden centraal stonden. Hieronder tref je de link aan naar het verslag.

> Verslag themasessies omgevingsvisie