Ontwikkelingen zoals de klimaatverandering raken ook onze leefomgeving. Alleen als wij zuinig zijn op onze leefomgeving kan iedereen er, ook na ons, plezier van hebben. Heel. Heusden. Duurzaam. inspireert ook jou om bewuster te leven. Zo kunnen we samen onze ‘voetafdruk’ verkleinen. Op deze pagina vind je meer informatie over water, bodem, lucht en groen.

In Nederland regent het door klimaatverandering vaker en harder. Schoon water komt in het riool terecht en dat kan het grote aanbod niet verwerken. Milieuvervuiling, wateroverlast en onnodige zuivering van schoon water. Redenen waarom de gemeente het regenwater niet meer via de riolering wil afvoeren maar wil scheiden van afvalwater en water wil bergen daar waar het is gevallen. 

Heusden is een gemeente met veel groen in en rondom de 11 kernen. De groene omgeving is een onderdeel van het karakter van Heusden en draagt bij aan de biodiversiteit en leefbaarheid in de gemeente.

Welke regels gelden er voor de bodem? Je leest het in de Nota bodembeheer. Dit is een praktische richtlijn voor het omgaan met vrijkomende grond en baggerspecie en geeft invulling aan het grondstromenbeleid. 

Luchtvervuiling is schadelijk voor de gezondheid. Het verbeteren van de luchtkwaliteit door het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen is daarom belangrijk.

Laatst bijgewerkt op: 03-08-2023