Watersubsidie

Een borrelend toilet, straten die blank staan na een fikse regenbui en vuil rioolwater in sloten, vijvers en kanalen. In Nederland regent het door klimaatverandering vaker en harder. Schoon water komt in het riool terecht en dat kan het grote aanbod niet verwerken. Milieuvervuiling, wateroverlast, en onnodige zuivering van schoon water. Redenen waarom de gemeente het regenwater niet meer via de riolering wil afvoeren maar wil scheiden van afvalwater en water wil bergen daar waar het is gevallen.

In de folder 'Anders omgaan met regenwater' vind je meer informatie over wat je zelf kunt doen om regenwater daar op te vangen waar het valt. Voor verschillende maatregelen kun je een watersubsidie aanvragen. 

Om duurzaam met ons regenwater om te gaan heeft de gemeente Heusden een subsidieregeling voor inwoners. Daarmee willen we inwoners stimuleren om het regenwater op eigen terrein te verwerken. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een groen dak of het afkoppelen van het perceel op de riolering. Als gemeente gaan wij zelf ook aan de slag door verhard oppervlak af te koppelen. Nieuwe projecten worden bijvoorbeeld niet meer aangekoppeld aan de riolering. Dit betekent dat bij deze projecten bewoners verplicht de voorzijde van hun woning moeten afkoppelen. Bij het verlenen van de subsidie hanteren we een aantal criteria.

NIEUW: Regentonactie
Met een regenton vang je regenwater op zodat je dit op een later moment kunt gebruiken om bijvoorbeeld je tuin, het gras of de bloemen water te geven. Hartstikke duurzaam en je bespaart kostbaar drinkwater! Daarom lanceren we een regentonactie! Koop jij een regenton dan kun je hiervoor 25 euro subsidie ontvangen. Er is subsidie beschikbaar gesteld om 320 regentonnen te vergoeden. Dus wees er snel bij! Er geldt een minimum aanschafbedrag van 25 euro, dit is gelijk aan het bedrag van de subsidie.

Je opent de aanvraag met DigiD, daarna vul je jouw persoonlijke gegevens in. De regentonactie valt onder de stimuleringsbijdrage waterplan Heusden (watersubsidie). Upload jouw aankoopbon van de regenton en een foto dat je deze hebt aangesloten en stuur deze in via de aanvraag (via uploaden). Via 'mijn loket' op de website kun je jouw aanvraag volgen en zien wanneer deze in behandeling is genomen en afgerond.

Schoon water, vanzelfsprekend toch?
Achter de schermen werken de gemeente Heusden, het Waterschap Aa en Maas en Brabant Water hard aan schoon (drink)water. Bijvoorbeeld door het zorgen voor een goede riolering en afwatering, het schoonhouden van sloten en zuiveren van afvalwater en het leveren van drinkwater. Maar dit kunnen we niet alleen! Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt gezuiverd zodat het weer schoon terug kan in de natuur. Samen met jou kunnen we ons (drink)water schoon en gezond houden. Gebruik het riool alléén waarvoor het bedoeld is: poep, plas en toiletpapier. Help jij ook mee?

Vraag hier subsidie aan

Gooi gebruikt frituurvet of –olie niet door het putje of je toilet! Dit veroorzaakt namelijk verstoppingen in het riool. Een tip: giet het terug in een plastic fles of leeg pak melk. Je kunt het gebruikte frituurvet of -olie gratis inleveren op de Milieustraat in Drunen. Kleine restjes olie of vet in de pan, veeg je makkelijk weg met keukenpapier. Dit gooi je dan weg bij het restafval. 

Het riool is bedoeld voor onze ontlasting en wc-papier. En dus niet voor tampons, maandverband, frituurvet, kattengrit, vochtige doekjes of luiers. Wist u dat vochtige doekjes forse problemen aan het afvalwatersysteem opleveren. Ondanks dat fabrikanten aangeven dat doekjes biologisch afbreekbaar zijn, breken deze te langzaam af waardoor verstoppingen worden veroorzaakt. Gemalen slaan namelijk dicht en in de eerste zeef van de waterzuiveringsinstallatie treden verstoppingen op, wat extra onderhoudsgeld kost. Spoel daarom alleen droog toiletpapier door de wc! Alle vochtige doekjes, ook als ze voor ontlasting zijn gebruikt, horen bij het restafval.

Uit onderzoek blijkt dat overgebleven medicijnen vaak door het toilet worden gespoeld en dat is slecht voor het milieu. Vissen en andere organismen hebben last van deze verontreiniging. Daarnaast hebben drinkwaterbedrijven in toenemende mate last van medicijnresten in het oppervlaktewater. Er is steeds meer inspanning nodig om water te zuiveren tot betrouwbaar drinkwater. Voorkomen is dus niet alleen beter voor het milieu, maar ook goedkoper. Heb jij medicijnen die over de datum zijn? Leeg oude flesjes niet in de gootsteen en gooi oude pillen niet in het toilet, maar breng ze terug naar de apotheek of lever ze in bij de Milieustraat in Drunen, Duinweg 37.

Gooi verfresten of resten van stucwerk niet door de toilet en/of riolering! In verfresten zitten chemicaliën die het waterzuiveringsproces verstoren. Verfresten en andere chemicaliën kun je gratis inleveren op de Milieustraat in Drunen.

Vaak blijft na stucadoorswerk of bij het gebruik van cement een laatste restje over. Wat dan vaak gebeurd is dat de aannemer dit vanuit de emmer of de speciekuip in een straatkolk giet. Dit om verstoppingen in de huisinstallatie te voorkomen. Maar ook de straatkolk is niet bedoeld om dit te verwerken en gaat verstoppen. Een betere oplossing is om een gat in de tuin te graven en het restje daar in te gieten. Als het later ingedroogd is kan het restant bij het restafval weggegooid worden. Zo voorkomen we dat het water op straat blijft staan omdat de kolken verstopt zijn.

Ons klimaat verandert en we merken steeds meer de gevolgen daarvan. We krijgen steeds vaker te maken met extreme regenbuien en tegelijkertijd moeten we ons voorbereiden op lange periodes van aanhoudende hitte en droogte. Door samen maatregelen te nemen kunnen we er voor zorgen dat de gevolgen beperkt blijven. Een simpele oplossing is bijvoorbeeld minder tegels en juist meer groen in je tuin op te nemen. Minder tegels in de tuin (ofwel minder verhard oppervlak) heeft veel voordelen! Het regenwater kan makkelijk in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Doordat het direct de grond in zakt. hoeft het water dan niet via het riool afgevoerd te worden. Dit helpt dan weer om wateroverlast op straat bij heftige regenbuien te voorkomen. Bovendien zorg je bij infiltratie in je eigen tuin voor een waterbuffer in droge periodes.

Heb je overlast van rioollucht in de straat? Dan kan het zijn dat het “stankslot” van een kolk droog staat. Een kolk staat normaal gesproken vol water, net zoals bij een sifon, maar staat deze droog dan is er een open verbinding met het riool. Dat stinkt! Je kunt dit zelf verhelpen door een paar emmers water in de kolk te gieten (zonder chemische toevoegingen). De rioollucht zou vrijwel meteen weg moeten trekken. Ook na rioleringswerkzaamheden in de straat kan er tijdelijk een rioollucht blijven hangen. Deze zal na een paar dagen wegtrekken. Is dit niet het geval? Meld dit dan aan de gemeente! Wij controleren dan of het stankscherm in de kolk intact is.

Onze straten zijn voorzien van kolken. Die zorgen ervoor dat het water van de weg kan afstromen naar de riolering. Steeds vaker zien we dat er (zwaar) vuurwerk in de kolken afgestoken wordt. Dat leidt tot schades, gevaarlijke situaties en kosten voor de gemeente. Doordat er vuurwerk in de kolk ontploft kunnen bijvoorbeeld de stankschermen in de kolken stuk gaan of niet meer goed afsluiten. Daardoor ontstaat er stankoverlast in de straat. Wist je dat het herstellen van een kolk al gauw zeshonderd euro kost? Heb jij een kapotte kolk gezien of heb je last van rioolstank in de straat, laat het ons dan weten. Je kunt makkelijk een melding maken via de BuitenBeterapp op je je smartphone.

Woon jij in een wijk waar het hemelwater is afgekoppeld van het riool? Dan wordt het schone regenwater in jouw buurt gescheiden van het afvalwater (riool). Door het scheiden van het regenwater en het afvalwater zorgen we ervoor dat jouw wijk hevige regenbuien beter kan verwerken. In de wijk vangen we het regenwater op, op de plek waar het valt. Hierdoor kunnen we ook het grond- en oppervlaktewater aanvullen. Uiteindelijk kan de rioolwaterzuivering het afvalwater beter zuiveren.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat  schone regenwater schoon blijft. Daarom is het belangrijk dat als je in een wijk woont waar het hemelwater is afgekoppeld van het riool dat je geen auto’s op straat wast of dat je geen kliko’s uitspoelt in de straatkolken. Was bijvoorbeeld je auto in een wasbox of wasstraat.