Criteria watersubsidie

Voor alle onderstaande budgetten geldt dat de subsidie alleen wordt verstrekt zolang er nog budget beschikbaar is. Met andere woorden ‘op = op’.

Bij het toekennen van subsidie geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

De gemeente heeft de bevoegdheid om de subsidies te ‘ontschotten’. Als blijkt dat van de ene subsidie het plafond is bereikt en het is aannemelijk dat het plafond van een andere subsidie niet wordt gehaald kan er een overheveling plaatsvinden. Bekijk de volledige beleidsregeling hier.

In de onderstaande tabellen zijn de criteria opgenomen die worden gehanteerd bij het verlenen van subsidie. Graag ontvangen wij een bewijs van de realisatie van de genomen maatregel zoals een situatietekening of –foto, berekening en/of  factuur. Wij noteren genomen maatregelen om bij een nieuw basisrioleringsplan het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren. Voor meer informatie neem contact op met William Peters van het cluster beleid en beheer openbare ruimte. Wij zijn bereikbaar via het Klantcontactcentrum op telefoonnummer (073) 513 17 89.

Bij afkoppelmaatregelen kun je denken aan het maken van een grindkoffer, een vijver of het aanbrengen van infiltratiekratten op eigen terrein. 

Afkoppelen eigen perceelCriteriaVergoedingBewijs

Stimuleren dat perceeleigenaren hun rol gaan vervullen in het verwerken van hemelwater op het eigen terrein.

Er moet hier een ‘onomkeerbare’ stap gezet worden omdat er geen actieve handhaving plaatsvindt en om het laagdrempelig te houden.

Oppervlakte criterium: afkoppelen van tenminste 25 m2 verhard oppervlak (dak en/of verharding).

Bergingscriterium: 15 mm berging (15 liter) per m2 afgekoppeld verhard oppervlak.

Infiltratiecriterium: er moet voldoende ruimte/capaciteit aanwezig zijn om het hemelwater op het eigen perceel te verwerken. Beginseltoets: 45 mm infiltratie (45 liter) per m2 per dag afgekoppeld verhard oppervlak.

€ 12 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. Met een maximum van € 600 per project of perceel.

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

Gemeente documenteert dit om bij een nieuw SSW (Systeemoverzicht Stedelijk Water) het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

 

Afkoppelen bij projectenCriteriaVergoedingBewijs

Stimuleren dat perceeleigenaren hun rol gaan vervullen in het verwerken van hemelwater op het eigen terrein.

Er moet hier een ‘onomkeerbare’ stap gezet worden omdat er geen actieve handhaving plaatsvindt en om het laagdrempelig te houden. Omdat de gemeente hier een project uitvoert is er ook vanuit de betrokken verordening een dwingend karakter.

Voorzijde van woning en het dak wordt afgekoppeld naar de straat.

Uitvoering ter keuze van de perceeleigenaar. Beoordeling van de ‘onomkeerbaarheid’ aan de gemeente.

Vaste vergoeding van € 150 per perceel.

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

Gemeente documenteert dit om bij een nieuw SSW (Systeemoverzicht Stedelijk Water) het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

Groene dakenCriteriaVergoedingBewijs

Stimuleren dat perceeleigenaren hun rol gaan vervullen in het verwerken van
hemelwater op het eigen terrein.

Daarnaast het temperen van hittestress in de bebouwde omgeving en
een bijdrage aan het vergroten van biodiversiteit.

Oppervlakte criterium: aanbrengen van tenminste 10m2 groendak.

Bergingscriterium: 25 mm berging (25 liter) per m2 groendak.

€ 40 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. Met een maximum van € 750 per project of perceel.

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

Gemeente documenteert dit om bij een nieuw SSW (Systeemoverzicht Stedelijk Water) het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

InnovatiesubsidieCriteriaVergoedingBewijs
Stimuleren van innovatieve omgang met hemelwater, afvalwater. Ook het op innovatieve wijze vergroten van het waterbewustzijn is onderdeel van de doelstelling.Aanvragen worden beoordeeld op hun vernieuwende karakter in relatie tot het bieden van een oplossing of bijdrage in de opgaven op het gebied van hemelwater of afvalwater. Vergroten van waterbewustzijn wordt beoordeeld vanuit de aspecten samenwerken, educatie en klimaatadaptatie.

Maatwerk

 

 

 

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

Gemeente documenteert dit om bij een nieuw SSW (Systeemoverzicht Stedelijk Water) het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

 

 

Afkoppelen eigen perceelCriteriaVergoedingBewijs
Stimuleren dat perceeleigenaren hun rol gaan vervullen in het verwerken van hemelwater op het eigen terrein. Er moet hier een ‘onomkeerbare’ stap gezet worden omdat er geen actieve handhaving plaatsvindt en om het laagdrempelig te houden.

Bergingscriterium: 15 mm berging (15 liter) per m2 afgekoppeld verhard oppervlak.

Infiltratiecriterium: er moet voldoende ruimte/capaciteit aanwezig zijn om het hemelwater op het eigen perceel te verwerken.

Beginseltoets: 45 mm infiltratie (45 liter) per m2 per dag afgekoppeld verhard oppervlak.

€ 9,00 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak.

Met een maximum van € 2500 per project of perceel.

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

Gemeente documenteert dit om bij een nieuw SSW (Systeemoverzicht Stedelijk Water) het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

Groene dakenCriteriaVergoedingBewijs

Stimuleren dat perceelseigenaren hun rol gaan vervullen in het verwerken van hemelwater
op het eigen terrein.

Daarnaast het temperen van hittestress in de bebouwde omgeving en
een bijdrage aan het vergroten van biodiversiteit.                                                               

Oppervlakte criterium: aanbrengen van tenminste 25m2 groendak.

Bergingscriterium: 25 mm berging (25 liter) per m2 groendak

€ 30 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. Met een maximum van

€ 3500 per project of perceel.                                                                                                                                

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

Gemeente documenteert dit om bij een nieuw SSW (Systeemoverzicht Stedelijk Water) het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

InnovatiesubsidieCriteriaVergoedingBewijs
Stimuleren van innovatieve omgang met hemelwater, afvalwater. Ook het op innovatieve wijze vergroten van het waterbewustzijn is onderdeel van de doelstelling.Aanvragen worden beoordeeld op hun vernieuwende karakter in relatie tot het bieden van een oplossing of bijdrage in de opgaven op het gebied van hemelwater of afvalwater. Vergroten van waterbewustzijn wordt beoordeeld vanuit de aspecten samenwerken, educatie en klimaatadaptatie.Maatwerk

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

Gemeente documenteert dit om bij een nieuw SSW (Systeemoverzicht Stedelijk Water) het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

Laatst bijgewerkt op: 25-03-2024