Biodiversiteit in je wijk

De laatste jaren zien we in ons land - en ook daarbuiten - steeds minder insecten. Met name de bij heeft het erg moeilijk. Dat is funest voor ons, want de bij en vele andere insecten spelen een crucial rol in het leven op aarde. Daarom is de aandacht voor biodiversiteit in onze leefomgeving zo belangrijk. Het zorgt ervoor dat insecten en vlinders zich hier thuis blijven voelen en daarmee hun belangrijke werk kunnen blijven doen.

Eerste uitleverdag Dorpsnatuur
Bewoners van de Clauslaan en Willem Alexanderlaan in Vlijmen ontvingen in het najaar van 2020 de planten voor bijen en vlinders, die zie via het project Natuur in de wijk hadden besteld. De kleurrijke bloemen van de vlinderstruiken, het kattenkruid en de zonnehoed geven het hele jaar voedsel aan vlinders en andere insecten. Het uitdelen van de planten was de eerste actie binnen het project ‘Dorpsnatuur’, dat de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden samen met de gemeente het komende jaar gaat uitrollen. Planten en dieren komen steeds vaker in de verdrukking doordat steden blijven uitbreiden, maar de tuin in de stad kan ook veel natuurlijke kansen bieden. Met kleine investeringen kan de stad ruimte bieden aan allerlei soorten vlinders zoals het ‘boomblauwtje’ en vogels als mussen en gierzwaluws. Deze natuur in de woonwijken levert daarmee een bijdrage aan het ecosysteem in onze gemeente en zorgt voor een fijne groene leefomgeving. Naast het uitdelen van planten komen ook nestkasten voor een klein bedrag beschikbaar. Daarnaast geven zij allerlei informatie over dieren die graag vertoeven in onze tuinen zoals de egel, eekhoorn en vleermuis.

Aanleggen van groen
Bij de aanleg van nieuw groen en het vervangen van bestaande beplanting kiezen we in onze gemeente vaker soorten die van oorsprong van hier komen (inheems zijn). Dit trekt insecten, vogels en andere dieren aan, waardoor je de natuur en de seizoenen dichter bij de deur beleeft. Daarnaast verbinden we de natuurgebieden (Ecologische Verbinding Zones), zodat dieren en planten zich beter kunnen verplaatsen en ontwikkelen.

Minder maaien van bermen
Heusden is een gemeente met veel groen in en rondom de 11 kernen. De groene omgeving is een onderdeel van het karakter van Heusden en draagt bij aan de biodiversiteit en leefbaarheid in de gemeente. In het buitengebied maaien we het gras maar een keer per jaar, zodat we mooie bloemrijke bermen krijgen. Alleen de randen maaien we vaker in verband met de verkeersveiligheid. Dit willen we ook steeds meer in de wijk realiseren, zodat ook daar meer biodiversiteit komt. Kijk maar eens in Geerpark en Vlijmen-noord.