Schone Lucht Akkoord

Het college heeft 5 januari 2021 besloten om het Schone Lucht Akkoord (SLA) te ondertekenen. Het doel van dit landelijke akkoord is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen zodat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven. Het gaat dan voornamelijk om het verminderen van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.

Samen met de regio

Met de gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant wordt samengewerkt om te komen tot een betere leefomgeving. Eén van de aspecten hierbij is schone lucht. Samen met de gemeenten uit Noordoost-Brabant willen we dit SLA komende periode gaan ondertekenen. Als Heusden sluiten wij aan bij de aanpak vanuit de regio. Er zijn regionaal verschillende thema’s bekend zoals: mobiliteit/verkeer, landbouw, industrie en haven. We hebben daarbij zelf de mogelijkheid om te kijken welke regionale thema’s en maatregelen wij kiezen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren en in welk eigen tempo we die kunnen uitvoeren. Deze keuzes zijn in Heusden nog niet gemaakt. De ondertekening van deze SLA is een eerste stap waarbij we uitspreken hoe belangrijk we een gezonde leefomgeving vinden. Neemt niet weg dat wij uiteraard ook nu al luchtkwaliteit als belangrijk onderdeel meenemen bij onze taken op gebied van milieu en vergunningverlening.

Meer informatie

Collegebesluit 5 januari 2021 over Schone Lucht Akkoord

www.schoneluchtakkoord.nl