Schone Lucht Akkoord

Het college heeft 5 januari 2021 besloten om het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen. Dit is een landelijk akkoord. Doel van dit akkoord is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen. Dat zorgt ervoor dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven. Het gaat dan voornamelijk om het verminderen van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. 

De ondertekening van het Schone Lucht Akkoord is een eerste stap.We spreken hiermee uit hoe belangrijk we een gezonde leefomgeving vinden. 

Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden NMVH zet zich in voor het belang van een goede luchtkwaliteit in onze gemeente. 
> Klik hier om hierover meer te lezen op de website van NMVH

Heb last van het houtstoken door buren of buurtgenoten? Dan heeft de GGD op hun website verschillende tips staan om hiermee om te gaan. Een vriendelijk gesprek leidt er vaak al toe dat buren wat meer rekening met elkaar houden en hun stookgedrag aanpassen. De oplossing kan vaak vrij eenvoudig zijn. Ook kun je verwijzen naar Milieu Centraal voor concrete tips voor het beter stoken van hout. 

>> tips van de GGD

>> tips Milieu Centraal

Laatst bijgewerkt op: 16-10-2023