Regenwaterinfiltratiegebied

Als er aan de toegangswegen van jouw woonwijk borden staan met de tekst regenwaterfiltratiegebied, dan woon je in een wijk waar het hemelwater is afgekoppeld van het riool. In deze wijken is het schone regenwater en het vuile afvalwater (riool) van elkaar gescheiden.

Regenwater kan beter weg
Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met korte hevige regenbuien. Helaas hebben we in de praktijk ondervonden dat dit tot hele vervelende overlast kan zorgen. Door het afkoppelen van het riool kan het regenwater bij hevige regenbuien beter worden verwerkt. Het regenwater zakt namelijk in de grond op de plek waar het valt of het wordt afgevoerd naar een sloot of vijver en kan daardoor het grond- en oppervlakte water aanvullen. Bijkomend voordeel is dat de rioolwaterzuivering het afvalwater beter kan zuiveren.

Samen houden we het schone regenwater ook echt schoon!
Om ervoor te zorgen dat het regenwater zo schoon mogelijk blijft, is het verstandig om in afgekoppelde gebieden geen auto’s op straat te wassen en geen kliko’s uit te spoelen in de straatkolken. Door achtergebleven afvalresten wordt het schone regenwater vervuild en dit komt dan in het grondwater of het oppervlaktewater. Graag willen we samen ons water ook echt schoon houden!

Voorkomen wateroverlast
De straatkolk is de “poort” van de regenwatersysteem. Het water wordt via de kolk naar een infiltratievoorziening of regenwaterriool geleid. Het spoelen van kliko’s zorgt ervoor dat de slibvang snel vol raakt en dat het regenwater niet meer weg kan. Het gevolg is dat we kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Dit speelt nog veel meer bij infiltratievoorzieningen want daar kan niet alleen de kolk verstopt raken maar ook het hele infiltratiesysteem. Als dat gebeurt, dan zijn we ook kwetsbaar voor wateroverlast.