Nieuwsoverzicht

 • Transportschaarste elektriciteitsnet

  16-04-2021 16:24

  Update 16 september 2021 – Voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is cruciaal voor het realiseren van de doelstellingen voor duurzame opwek van zonne- en windenergie. Sinds april 2021 was al bekend dat juist bij het elektriciteitsnet van Enexis zich voor grootschalige opwekprojecten op korte termijn een groot transportcapaciteitsprobleem aan zou dienen. Enexis heeft nu bekendgemaakt dat vanuit het hoogspanningsstation in Waalwijk de transportcapaciteit voor teruglevering geheel is vergeven. Dit betekent dat er voorlopig géén aanvragen voor een grootverbruikaansluiting (groter dan 3*80A) met transportcapaciteit voor teruglevering kunnen worden gehonoreerd door Enexis.

 • Transportschaarste elektriciteitsnet

  16-04-2021 16:24

  Voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is cruciaal voor het realiseren van onze doelstellingen voor duurzame opwek van energie en de ambities van de REKS. Juist bij het elektriciteitsnet dient zich nu voor grootschalige opwekprojecten een groot transportcapaciteitsprobleem aan op korte termijn. Het roept onmiddellijk de vraag op wat dit betekent voor alle initiatiefnemers in onze gemeente die enthousiast meer willen verduurzamen en een bijdrage leveren aan de energietransitie en voor de uitwerking van de REKS. Lees verder

 • Kinderklimaattop terugblik

  16-04-2021 15:00

  Wij zijn supertrots op onze jeugdburgemeesters Jikke en Koen en onze jeugdambassadeurs! Ook hun stem werd gehoord tijdens de eerste Nationale Kinderklimaattop. Live vanuit de raadszaal in het gemeentehuis van Vlijmen brachten zij 15 april met Teuntje Toekomst hun ideeën in voor een klimaatbestendige toekomst.

 • Hedikhuizen Duurzaam

  19-04-2021 13:36

  Hecht en sterk dorp dat alles in zich heeft om zelfvoorzienend te worden Bij de selectie voor Proeftuin Aardgasvrije wijken (PAW) koos het Rijk helaas niet voor Hedikhuizen Duurzaam. Dit weerhoudt deze Coöperatieve vereniging er niet van om enthousiast verder te gaan met het waarmaken van hun ambitie: een zelfvoorzienend Hedikhuizen op het terrein van energie en warmte. Een stoer plan dat omarmd wordt door de gemeente Heusden. De slogan “weerbaar en weerbarstig” symboliseert het DNA van elke Hedikhuizenaar en is ook nu treffend: “deze teleurstelling maakt ons juist nog meer vastberaden om door te pakken!”

 • Kinderklimaattop 15 april, kijk mee

  13-04-2021 14:58

  Onze jeugdburgemeesters Jikke en Koen en de jeugdambassadeurs nemen aanstaande donderdag 15 april deel aan de landelijke Kinderklimaattop. Live vanuit de raadszaal van het gemeentehuis in Vlijmen brengen zij samen met Teuntje Toekomst hun ideeën in voor een klimaatbestendige toekomst. Kijk je donderdag 15 april vanaf 13.00 uur live mee?

 • College van gemeente Heusden stemt in met REKS

  13-04-2021 11:57

  Het college van Heusden heeft op 6 april 2021 ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. Op 18 mei 2021 neemt ook de gemeenteraad een besluit over de REKS

 • Nieuwsbrief Zon- en windenergie in Waalwijk

  08-04-2021 14:22

  Grenst jouw woonomgeving of locatie van je onderneming dichtbij onze buurgemeente Waalwijk? Dan is het wellicht interessant om je aan te melden voor de nieuwsbrief van de gemeente Waalwijk over het opwekken van duurzame energie. Alle informatie over duurzame energie in de gemeente Heusden vind je op www.heelheusdenduurzaam.nl

 • Leefbaarheid in dorpen

  08-03-2021 13:51

  Het programma ‘Leefbaarheid in de dorpen’ is onderdeel van de Regio Deal Noordoost Brabant. De Regio Deal is een samenwerkingsverband van regiogemeenten, Rijk, provincie en bedrijfsleven. Ook de gemeente Heusden trekt hiermee samen op.

 • Regionale Energie- én Klimaatstrategie door regio vastgesteld

  09-03-2021 16:49

  Op 4 maart hebben de bestuurders in de regio Hart van Brabant de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) op regioniveau vastgesteld. Als de gemeenteraden, de provincie en de waterschappen akkoord gaan, gaat de REKS na 1 juli richting het Rijk.

 • REKS informatieavonden

  25-02-2021 09:31

  In onze regio hebben we plannen gemaakt voor energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en aanpassingen aan klimaatverandering. Wil je hier meer over weten? Meld je dan aan voor de online informatieavonden van Regio Hart van Brabant op 15 en 22 maart.