Het klimaat verandert

In Glasgow is tijdens de klimaattop de afgelopen 2 weken onderhandeld over de verdere uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs. Dat er afspraken zijn gemaakt over het verminderen en afbouwen van fossiele brandstoffen, wordt als een doorbraak gezien, ook al worden er geen deadlines genoemd en is er grote teleurstelling over de afgezwakte steenkoolpassage. Een andere belangrijke punt is dat er wordt vastgehouden aan het streven om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Ook wij willen dat graag. Daarom werken we samen met onze inwoners, ondernemers en duurzaamheidsorganisaties aan Heel. Heusden. Duurzaam. Hoe doen we dat?

Zon- en windenergie opwekken
Zon: We zien een verdubbeling van het aantal zonnepanelen op daken in anderhalf jaar tijd, zowel bij inwoners als bij bedrijven. Ook wordt het plan Zonnepark Hooibroeken ontwikkeld. Dat is een mooie stap in de goede richting.

Windmolens: Bij ontwikkelaars en grondeigenaren is voldoende animo om windmolens te realiseren, maar het vinden van draagvlak bij omwonenden blijkt lastig. Dit zijn enkele conclusies uit de evaluatie Visie zonne-energie en Kadernotitie windenergie die op de raadsagenda staat van 21 december.

> Klik hier om meer te lezen over zon- en windenergie

Aardgasvrij wonen
Ook op de agenda van de gemeenteraad van 21 december: de Transitievisie Warmte Heusden v1.0. De Transitievisie Warmte brengt de opgave in beeld voor een aardgasvrij Heusden in 2050. Het bijbehorende actieprogramma laat zien wat we daar tot 2030 al aan gaan doen. We richten ons daarbij op een stevige vermindering van de CO2-uitstoot door bijvoorbeeld in te zetten op isolatie, energiebesparing en hybride oplossingen én waar het kan ook aardgasvrije woningen.

> Klik hier om meer te lezen over de transitievisie