Vragenlijst over duurzaamheid

De komende jaren maken we een transitie naar een volledig duurzame gemeente in 2050 en hopelijk naar een duurzame wereld. Dat doen we samen: inwoners, ondernemers en de gemeente. Daarom vinden wij het belangrijk om jouw mening mee te nemen in onze overwegingen. Zo bepaal jij mee hoe een duurzame toekomst van Heusden er uitziet.

Op dit moment werken we aan de eerste stappen naar een aardgasvrij Heusden in 2050. Daarvoor willen we in de komende periode flink gaan inzetten op energiebesparing en het terugdringen van het aardgasverbruik. Wij zijn benieuwd wat jij al doet, wilt doen en waar wij je bij kunnen helpen.

Wil jij deelnemen aan de enquête? Je kunt de vragenlijst tot 14 november 2021 invullen.
> Klik hier om de enquête in te vullen 


Het jaar 2030 is een belangrijk meetpunt of we er voldoende in slagen de transitie naar een duurzame toekomst te maken. In mondiale klimaatafspraken staat bijvoorbeeld dat we vanaf 2050 geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Ook zijn er afspraken gemaakt over het volledig circulair maken van onze economie. Door het waar maken van deze afspraken kunnen we extreme klimaatveranderingen beperken. Dat is belangrijk voor het behoud van een veilige en gezonde leefomgeving voor toekomstige én huidige generaties.

Het beantwoorden van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten.