Transportschaarste elektriciteitsnetwerk

Update 16 september 2021 – Voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is cruciaal voor het realiseren van de doelstellingen voor duurzame opwek van zonne- en windenergie. Sinds april 2021 was het al bekend dat juist bij het elektriciteitsnet van Enexis zich voor grootschalige opwekprojecten een groot transportcapaciteitsprobleem aan zou dienen op korte termijn. Enexis heeft nu bekendgemaakt dat vanuit het hoogspanningsstation in Waalwijk de transportcapaciteit voor teruglevering geheel is vergeven. Dit betekent dat er voorlopig géén aanvragen voor een grootverbruikaansluiting (groter dan 3*80A) met transportcapaciteit voor teruglevering kunnen worden gehonoreerd door Enexis.  
Het roept onmiddellijk de vraag op wat dit betekent voor alle initiatiefnemers in onze gemeente die enthousiast meer willen verduurzamen en een bijdrage leveren aan de energietransitie en voor de uitwerking van de REKS (Regionale Energie & Klimaat Strategie). Enexis biedt hiervoor een handreiking, die u hierna leest.


Wat is er nog wel mogelijk?
Zonnepanelen op woningen en bedrijven die zijn aangesloten met een kleinverbruikaansluiting (tot en met 3*80Amp) worden niet geraakt door de transportschaarste. Dit kan gewoon doorgaan.
Het zijn de initiatiefnemers voor een grootverbruikaansluiting (groter dan 3*80A) die geraakt worden door de schaarste. Zij kunnen echter wel een aanvraag doen bij Enexis, zodat zij op de interesselijst worden geplaatst. Indien er aanvullend transportcapaciteit beschikbaar komt, dan behandelt Enexis de aanvragen op deze interesselijst overeenkomstig het principe ‘first come, first served’. 
Om deze initiatiefnemers perspectief te bieden heeft Enexis een handreiking opgesteld waarin een overzicht staat met praktische oplossingsrichtingen voor efficiënt netgebruik. Hierin staat ook wanneer oplossingen kunnen worden toegepast en er wordt duidelijkheid gegeven op de vraag wat nu al kan en wat (nog) niet.

>> https://www.enexisgroep.nl/efficient_gebruik_transportcapaciteit/

In het najaar wordt door TenneT en Enexis meer bekendgemaakt over wanneer meer capaciteit vrijkomt door uitbreidingen.

Hoogspanningsstation Den Bosch
De transportcapaciteit voor terugleveren vanuit het hoogspanningsstation Den Bosch West is nog oranje gekleurd op deze kaart van Enexis. Dat betekent dat hier de transportcapaciteit (bijna) geheel is vergeven. Kijk voor de actuele informatie hierover op de website van Enexis.

>> www.enexisgroep.nl/transportschaarste

Wat kunt u zelf doen?
Bent u van plan om zelf duurzame elektriciteit op te wekken met een grootzakelijke aansluiting, dan adviseren wij u hiervoor toch een aanvraag in te dienen bij Enexis om op hun interesselijst te komen. Ook raden wij u aan de informatie op de website van Enexis Netbeheer goed door te lezen. Heeft u dan nog vragen, dan kunt u zelf contact opnemen met uw relatiemanager of met de klantenservice van Enexis Netbeheer via 088 857 22 22.
Loopt u zelf met uw initiatief tegen deze (of andere) problematiek aan, laat het dan de gemeente Heusden weten via (073) 5131789 of via info@heusden.nl.

Hoe nu verder?
We zijn als gemeente Heusden en vanuit de regio Hart van Brabant (via de REKS) zowel in gesprek met Enexis en Tennet als met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk om deze problemen aan te kaarten. Transportschaarste speelt inmiddels in meerdere delen van Nederland, dus ook bijvoorbeeld vanuit het Nationaal Programma RES is hier aandacht voor. Een oplossing moet komen vanuit de netbeheerders en de regelgeving vanuit het Rijk.

Meer informatie
Algemene informatie over transportschaarste, de gevolgen ervan en wat Enexis doet om zoveel mogelijk duurzame opwek aan te sluiten is te vinden op hun website www.enexisgroep.nl/transportschaarste

>> Vorig nieuwsbericht 20 april 2021 over Transportschaarste elektriciteitsnet op www.heelheusdenduurzaam.nl