LET OP: dit is een oud nieuwsbericht. Het laatste nieuws (10 juni 2022) over dit onderwerp lees je hier:
> Maximale transportschaarste elektriciteitsnetwerk bereikt

20 april 2021 - In onze gemeente zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Ook zijn er tal van initiatieven van inwoners, ondernemers en klimaatpartners om samen Heel. Heusden. Duurzaam. te krijgen. We werken daarmee samen met de andere gemeenten in de regio Hart van Brabant via de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). Voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is cruciaal voor het realiseren van onze doelstellingen voor duurzame opwek en de ambities van de REKS.  Juist bij het elektriciteitsnet dient zich nu voor grootschalige opwekprojecten een groot transportcapaciteitsprobleem aan op korte termijn. Het roept onmiddellijk de vraag op wat dit betekent voor alle initiatiefnemers in onze gemeente die enthousiast meer willen verduurzamen en een bijdrage leveren aan de energietransitie en voor de uitwerking van de REKS.

Transportschaarste elektriciteitsnet
Enexis Netbeheer heeft onlangs op meerdere elektriciteitsstations in Zuid Nederland transportschaarste moeten afkondigen. Een grote teleurstelling en tegenvaller, want dit betekent dat we ook in Heusden voor een grote uitdaging staan. Onze gemeente ligt namelijk in het voedingsgebied van één of meerdere van de stations waar sprake van transportschaarste is. Dit betekent voor onze gemeente dat de transportcapaciteit voor grootschalige teruglevering van duurzame elektriciteit – denk aan de opbrengt van een zonnepark – (bijna) geheel is vergeven. Op de schaarstekaarten op de website van Enexis (klik hier voor meer informatie) zijn deze gebieden oranje gekleurd.

Wat betekent dit?
Wij hebben voor u navraag gedaan bij Enexis Netbeheer. Belangrijk is:

  • De transportschaarste is van toepassing op nieuwe aanvragen voor teruglevering met een grootverbruikaansluiting. Een grootverbruikaansluiting wordt doorgaans niet door particulieren met zonnepanelen gebruikt, maar door zonneparken, windturbines of bijvoorbeeld agrariërs met daken vol zonnepanelen. Wilt u een nieuwe aanvraag doen? Vraagt u dan toch altijd een offerte aan. U krijgt dan weliswaar een (voorlopige) afwijzing, maar wordt ook op de ‘interesselijst’ geplaatst. Zo weet Enexis welke behoefte er is en wordt u geïnformeerd zodra er ruimte is.  De datum waarop de  complete offerteaanvraag door Enexis is ontvangen, is leidend voor uw plaats op de lijst.
  • Bent u een particulier of ondernemer met een kleinverbruikaansluiting (t/m 3x80 Ampere)? Dan kunt u, ook als er sprake is van transportschaarste, gewoon terugleveren.
  • Heeft u een grootverbruikaansluiting en gaat u zelf een groot deel van de opgewekte energie verbruiken? Dan kunt u ook een aanvraag doen voor teruglevering. U laat dan bij uw aanvraag het gewenste transportvermogen voor teruglevering op 0 kW staan. Let wel: verwacht u dat u soms toch meer opwekt dan u direct verbruikt? Dan kunt u gebruik maken van een zogenaamde aftopregeling. Een aftopregeling voorkomt dat u onbedoeld terug gaat leveren. Uw installateur kan u hier meer over vertellen.
  • Heeft u al een offerte getekend? Dan komt Enexis haar afspraken conform offerte na.

Wat kunt u zelf doen?
Bent u van plan om zelf duurzame elektriciteit op te wekken met een grootzakelijke aansluiting, dan adviseren wij u de informatie op de website van Enexis Netbeheer goed door te lezen. Heeft u dan nog vragen, dan kunt u zelf contact opnemen met uw relatiemanager of met de klantenservice van Enexis Netbeheer via 088 857 22 22.

Loopt u zelf met uw initiatief tegen deze (of andere) problematiek aan, laat het dan de gemeente Heusden weten via (073) 5131789 of via info@heusden.nl.

Hoe nu verder?
We gaan als gemeente Heusden samen met onze REKS-partners de problematiek aankaarten bij het Rijk via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Waarom is er transportschaarste?
Enexis Netbeheer geeft zelf een toelichting op de transportschaarste:

“Ons energienet – een van de veiligste en betrouwbaarste ter wereld - werd ooit aangelegd om te voorzien in de vraag naar energie. Die was goed voorspelbaar en de energiebehoefte groeide door de jaren heen gestaag. Nu moet het net in een fors tempo ook gaan voorzien in een snel groeiend aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit. Daar is het net niet op berekend. Dit vraagt een veel grotere netcapaciteit met meer stations en dikkere kabels dan wanneer alleen voorzien moet worden in de vraag naar energie. De exponentiële groei van zonne- en windenergie zorgt ervoor dat het energienet de hoeveelheid duurzame opwek niet kan bijbenen. Het uitbreiden en verzwaren van het net, met bijvoorbeeld stations en dikkere kabels kost namelijk al snel 5 tot 10 jaar per project (incl. voorbereiding en vergunningentraject). Daarom hebben we nu te maken met transportschaarste. Uiteraard zitten we niet stil. Om de juiste investeringen te kunnen doen en ervoor te zorgen dat de energienetten klaar zijn voor de grote opgave van de energietransitie, houdt Enexis Netbeheer in het Investeringsplan rekening met de de Regionale Energie Strategieën.. We zijn daarom actief betrokken bij de REKS Hart van Brabant. Initiatieven die in de REKS zijn opgenomen nemen we mee in het Investeringsplan. De geplande investeringen worden bovendien continu aangepast aan de laatste inzichten; elk twee jaar verschijnt een nieuwe editie. Zo werken we samen met gemeenten en de REKS-organisatie aan een uitvoerbare en betaalbare energietransitie.”

Meer informatie
Meer informatie over transportschaarste en contactgegevens van Enexis Netbeheer vindt u op Enexis.nl
Heeft u vragen over dit nieuwsbericht, neem dan contact op met de gemeente Heusden via telefoonnummer (073) 5131789 of via info@heusden.nl.