Zonnepark Hooibroeken

6 oktober 2021

Zonnepark Hooibroeken aan de Polderweg 1 in Oudheusden is het eerste plan voor grootschalige opwekking van duurzame (zonne-) energie in het buitengebied van onze gemeente. Een initiatief van de lokale energiecoöperatie Energiek Heusden, grondeigenaar familie Vugts en ontwikkelaar Sunvest B.V. Wij beschouwen dit initiatief als een pilotproject waarbij we maximaal willen faciliteren en stimuleren omdat dit aansluit op onze duurzaamheidsdoelen. Dit proces is weer een stapje dichterbij gekomen.

Omgevingsvergunning
Het college heeft op 5 oktober 2021 een omgevingsvergunning verleend voor dit zonnepark. Deze vergunning wijkt af van het geldende bestemmingsplan. De verleende vergunning ligt zes weken ter inzage. In deze periode is het mogelijk om beroep in te dienen.

Meeprofiteren lokale samenleving
Bij initiatieven voor zonne-energie moet er onder andere voor minimaal 50% van het zonnepark sprake zijn van een vorm van meeprofiteren door de lokale samenleving volgens onze Visie zonne-energie. Bij dit pilotproject geldt dan ook als belangrijke voorwaarde dat Energiek Heusden als aandeelhouder 50% lokaal eigendom heeft zodat de omgeving er straks profijt van heeft.

Financiering
Om dit te financieren worden door Energiek Heusden Hooibroekencertificaten uitgegeven aan inwoners van de gemeente. Omdat deze uitgifte nog moet starten is het nog onzeker of Energiek Heusden straks voldoende geld beschikbaar heeft om de ontwikkeling van zonnepark Hooibroeken samen met de andere initiatiefnemer voort te zetten. Wij hebben er vertrouwen in dat het Energiek Heusden gaat lukken om alle benodigde middelen voor het zonnepark zelf bij elkaar te brengen met de uitgifte van deze Hooibroekencertificaten. Wij zijn als gemeente bereid om een overbruggingskrediet te verstrekken zodat Energiek Heusden nog wat langer de tijd krijgt om de certificaten aan inwoners te verkopen. Ook zijn we bereid om de daarna nog resterende certificaten zelf af te nemen. Als Energiek Heusden minder dan de helft van de certificaten verkocht krijgt, zijn wij bereid om zelf voor 50% aandeelhouder te worden in project Hooibroeken.

Daarover hebben de gemeente en Energiek Heusden op 5 oktober een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Wat ging hieraan vooraf?
Onderdeel van onze Visie zonne-energie is dat er bij uitzondering ruimte is voor grootschalige opwek van zonne-energie in het buitengebied van onze gemeente. Op 6 april 2021 besloot het college het initiatief van familie Vugts, Energiek Heusden en ontwikkelaar Sunvest B.V. voor een zonnepark aan de Polderweg1 in Oudheusden aan te wijzen als projectlocatie (zie vorig nieuwsbericht).

> Klik hier voor meer informatie over het initiatief Zonnepark Hooibroeken

#Heel.Heusden.Duurzaam