Nieuwsoverzicht

 • Zonne-energie en windenergie

  24-12-2021 13:38

  Ben je benieuwd naar de conclusies uit de ‘Evaluatie Visie zonne-energie en Kadernotitie windenergie’ dat op 21 december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld? Lees dan hier verder.

 • Transitievisie Warmte Heusden

  19-09-2020 13:47

  Op 21 december 2021 is de 'Transitievisie Warmte Heusden versie 1.0' vastgesteld. Het uiteindelijke doel: in 2050 worden alle gebouwen en woningen in onze gemeente zonder aardgas verwarmd.

 • Woon je in Doeveren, Elshout, Heesbeen of in Drunen-west?

  17-12-2021 13:31

  Het zoekgebied van de gemeente Waalwijk voor mogelijke locaties van zonnevelden of windturbines ligt tegen onze gemeentegrens. Dit raakt mogelijk dus ook onze inwoners die dichtbij buurgemeente Waalwijk wonen (in Doeveren, Elshout, Heesbeen of Drunen-West.)

 • Regio Hart van Brabant werkt aan Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf voor wind- en zonneparken

  25-09-2020 12:08

  Gemeenten in Regio Hart van Brabant, waaronder de gemeente Heusden, en de provincie Noord-Brabant willen samenwerken aan een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf voor de ontwikkeling van wind- en zonneparken in de regio. De colleges van de gemeenten en de Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een intentieverklaring vastgesteld. Lees hier meer.

 • Heusden werkt aan verbetering luchtkwaliteit

  02-12-2021 17:14

  Luchtvervuiling is schadelijk voor de gezondheid. Het verbeteren van de luchtkwaliteit door het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen is daarom belangrijk. Het college heeft 30 november het ‘Uitvoeringsprogramma en Plan van Aanpak Schone Lucht Akkoord (SLA) Heusden’ vastgesteld. Lees hier meer.

 • Het klimaat verandert

  29-09-2020 12:03

  Een belangrijk punt uit het klimaatakkoord van Parijs is dat er wordt vastgehouden aan het streven om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Ook wij willen dat graag. Daarom werken we samen met onze inwoners, ondernemers en duurzaamheidsorganisaties aan Heel. Heusden. Duurzaam. Hoe doen we dat? Je leest het hier.

 • Jeugdburgemeesters en jeugdambassadeurs presenteren klimaatdoelen voor gemeenteraad

  12-11-2021 15:04

  Donderdagavond 11 november 2021 was de jaarlijkse begrotingsvergadering van de gemeenteraad. Vóór de raad het geld voor komend jaar verdeelde, vroegen jeugdburgemeesters Jikke en Koen en de jeugdburgemeesters aandacht voor het Kinderklimaatakkoord en hun klimaatdoelen voor Heusden. Wil je horen of lezen wat de kinderen zeiden? Lees dan verder!

 • Vragenlijst over duurzaamheid

  29-09-2020 13:56

  De komende jaren maken we een transitie naar een volledig duurzame gemeente in 2050 en hopelijk naar een duurzame wereld. Dat doen we samen: inwoners, ondernemers en de gemeente. Daarom vinden wij het belangrijk om jouw mening mee te nemen in onze overwegingen. Zo bepaal jij mee hoe een duurzame toekomst van Heusden er uitziet.

 • Terugblik Meet Up van Energiek Heusden

  30-09-2020 17:38

  Ruim 150 belangstellenden waren aanwezig bij de Meet Up van Energiek Heusden over duurzaamheid, energietransitie en klimaat op vrijdag 8 oktober in de Voorste Venne in Drunen. Daarmee kan Energiek Heusden terugkijken op een succesvolle avond. Ook wethouder Mart van der Poel was een van de sprekers. Hij vertelde over de duurzame ontwikkelingsplannen in de gemeente Heusden en wat daarbij de uitdagingen zijn voor ons allen en hoe we daarmee omgaan. Natuurlijk kwam ook het zonnepark Hooibroeken aan bod. Cabaretier Ron Scheepers nam alle sprekers op de korrel.

 • Zonnepark Hooibroeken

  19-10-2021 16:27

  Zonnepark Hooibroeken aan de Polderweg 1 in Oudheusden is het eerste plan voor grootschalige opwekking van duurzame (zonne-) energie in het buitengebied van onze gemeente. Een initiatief van de lokale energiecoöperatie Energiek Heusden, grondeigenaar familie Vugts en ontwikkelaar Sunvest B.V. Wij beschouwen dit initiatief als een pilotproject waarbij we maximaal willen faciliteren en stimuleren omdat dit aansluit op onze duurzaamheidsdoelen. Dit proces is weer een stapje dichterbij gekomen.