Nieuwsoverzicht

 • Duurzame Doener Fons van Dijk

  18-09-2020 10:46

  Iedereen kan wat doen voor het klimaat. Dat kan iets groots zijn of juist klein. Goedkoop of duur. De een laat zijn vloer isoleren, terwijl de ander minder voedsel wil verspillen. Iets doen voor het klimaat kan op veel manieren. Duurzame Doener Fons van Dijk, is voorzitter van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH). Fons is al vanaf de oprichting, 40 jaar geleden, lid van deze actieve vereniging met maar liefst 290 leden. Fons neemt ons mee in de wereld van biodiversiteit.

 • Elekriciteitsnetwerk capaciteit

  16-09-2020 10:22

  Voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is cruciaal voor het realiseren van de doelstellingen voor duurzame opwek van zonne- en windenergie. De nieuwe realiteit is helaas dat voor grote afnemers van elektriciteit de toegang tot het electriciteitsnet niet langer vanzelfsprekend is. Met lange wachttijden voor bedrijven tot gevolg die willen verduurzamen, uitbreiden of zich vestigen.Lees hier meer.

 • Zonnepark Hooibroeken Energiek Heusden

  17-05-2022 16:11

  Energiek Heusden behaalt twee belangrijke mijlpalen voor project Zonnepark Hooibroeken. Wil je hieraan meedoen? Lees hier meer.

 • Warmtenet Hedikhuizen Duurzaam

  10-07-2023 14:46

  Samen met Coöperatie Hedikhuizen Duurzaam en Steenfabriek Vandersanden willen we intensiever samenwerken om de ontwikkeling van het Warmtenet Hedikhuizen een stap verder te brengen. Zij zetten hiervoor hun handtekeningen onder een intentieovereenkomst.

 • Duurzame Doener

  19-09-2020 11:39

  Iedereen kan wat doen voor het klimaat. Dat kan iets groots zijn of juist klein. Goedkoop of duur. De een laat zijn vloer isoleren, terwijl de ander minder voedsel wil verspillen. Iets doen voor het klimaat kan op veel manieren. Duurzame Doener Jan Moeskops is maar liefst 30 jaar lid van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH). Daarvan is hij nu 3 jaar lid van de werkgroep die 'Luchtkwaliteit' en dus ook houtstook onder de aandacht brengt. Hij vertelt ons hierover.

 • Hedikhuizen Duurzaam

  05-04-2021 09:45

  Onze gemeente kent veel inwoners met een grote passie voor duurzame ontwikkeling. Echte Duurzame Doeners die een belangrijke bijdrage willen leveren aan de energietransitie. Zo ook Hedikhuizen Duurzaam! Vol overtuiging zetten inwoners zich in om hun ambitie waar te maken voor hun hechte en sterke dorp: een zelfvoorzienend Hedikhuizen op gebied van energie en warmte. Bekijk hier een animatiefilm.

 • Zonne-energie en windenergie

  24-12-2021 13:38

  Ben je benieuwd naar de conclusies uit de ‘Evaluatie Visie zonne-energie en Kadernotitie windenergie’ dat op 21 december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld? Lees dan hier verder.

 • Transitievisie Warmte Heusden

  19-09-2020 13:47

  Op 21 december 2021 is de 'Transitievisie Warmte Heusden versie 1.0' vastgesteld. Het uiteindelijke doel: in 2050 worden alle gebouwen en woningen in onze gemeente zonder aardgas verwarmd.

 • Woon je in Doeveren, Elshout, Heesbeen of in Drunen-west?

  07-09-2023 13:31

  Het zoekgebied van de gemeente Waalwijk voor mogelijke locaties van zonnevelden of windturbines ligt tegen onze gemeentegrens. Dit raakt mogelijk dus ook onze inwoners die dichtbij buurgemeente Waalwijk wonen (in Doeveren, Elshout, Heesbeen of Drunen-West.)

 • Regio Hart van Brabant werkt aan Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf voor wind- en zonneparken

  25-09-2020 12:08

  Gemeenten in Regio Hart van Brabant, waaronder de gemeente Heusden, en de provincie Noord-Brabant willen samenwerken aan een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf voor de ontwikkeling van wind- en zonneparken in de regio. De colleges van de gemeenten en de Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een intentieverklaring vastgesteld. Lees hier meer.