Hoe kunnen we duurzame energie opwekken in Heusden?

Samen met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant zoeken we naar mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie met wind en zon en voor het verwarmen van woningen zonder aardgas. In de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) staat welke gebieden in de regio geschikt zijn voor windmolens en zonnepanelen in het buitengebied. Ook in Heusden is het de bedoeling dat er een energiehub komt: een gebied waar duurzame energie kan worden opgewekt.

Energiehub
We weten nog niet waar een energiehub kan komen in Heusden. Dit gaan we nog verkennen. Het realiseren van een energiehub is ingewikkeld. Dat kunnen we als gemeente niet zelf. Er is een nieuwe onderneming in oprichting voor gemeenten en provincie (via Energie Fonds Brabant) in REKS verband. Dit is het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV. Dit bedrijf kan als opdracht krijgen om energiehubs in de regio te bouwen. Zodat er (meer) duurzame energie wordt opgewekt met wind en zon. Over mogelijke deelname aan dit ontwikkelbedrijf is nog geen besluit genomen.

Belangrijk voor Heusden
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners en ondernemers kunnen mee profiteren van projecten waar duurzame energie wordt opgewekt. We hebben daarbij twee doelen: 
> Duurzame energie wordt betaalbaar en bereikbaar voor iedereen.
> Heusden is een gemeente waar mensen -ook in de toekomst- graag wonen, werken en verblijven. Ontwikkelingen zoals de klimaatverandering raken ook onze leefomgeving.  Alleen als wij zuinig zijn op onze leefomgeving kan iedereen er, ook na ons, plezier van hebben. Heel. Heusden. Duurzaam.

Publiek Ontwikkelbedrijf REKS
Als besloten wordt dat we inderdaad gaan deelnemen in het ontwikkelbedrijf, dan kopen we aandelen. We dragen dan niet alleen de lusten en de lasten van een energiehub, maar delen die met andere gemeenten en het Energie Fonds Brabant. Bij lasten en lusten kun je denken aan mogelijke risico´s, financiële resultaten en de opbrengst van duurzame energie.

We verwachten dat de raad dit voorstel behandelt in de vergadering van 20 december 2022. Daarna zal het college begin 2023 een definitief besluit nemen over eventuele deelname aan het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS.

Relatie met energiegemeenschap
Om te weten hoe we straks inwoners en ondernemers in Heusden ook optimaal kunnen laten profiteren van de ontwikkeling van een energiehub, gaan we kansen en mogelijkheden onderzoeken van een ‘energiegemeenschap’. Een vorm om als samenleving eigenaarschap te nemen in projecten voor duurzame energie. De raad nam hierover een besluit op 1 november 2022.

Meer informatie