Duurzame Doener aan het woord

Iedereen kan wat doen voor het klimaat. Dat kan iets groots zijn of juist klein. Goedkoop of duur. De een laat zijn vloer isoleren, terwijl de ander minder voedsel wil verspillen. Iets doen voor het klimaat kan op veel manieren.

Duurzame Doener Fons van Dijk, is voorzitter van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH). Fons is al vanaf de oprichting, 40 jaar geleden, lid van deze actieve vereniging met maar liefst 290 leden. Fons neemt ons mee in de wereld van biodiversiteit.

We ontmoeten Fons in Drunen aan de Duinweg op een perceel van 5 ha dat in eigendom van de vereniging is. Op dit perceel was voorheen een bosbessenkwekerij gevestigd. Het perceel is inmiddels in eigendom van de Heusdense Natuur- en Milieuvereniging. Een schitterende locatie waar de natuur haar gang kan gaan en waardoor er een grote diversiteit is aan planten en dieren.

Biodiversiteit
Een grote hoeveelheid verschillende planten en dieren die in er in een gebied voorkomen, noemen we biodiversiteit. Biodiversiteit hangt erg nauw samen met het klimaat. Door de opwarming van de aarde holt de biodiversiteit, met name in woonwijken, achteruit. Biodiversiteit wordt daarom steeds belangrijker.

“Onze ‘vlinderman’ ,Paul Krijger, heeft op het perceel van de Natuur en Milieuvereniging met veel biodiversiteit maar liefst 360 soorten nachtvlinders gespot. Niet alleen nachtvlinders maar ook talloze insecten, vleermuizen, roofvogels, dassen en reeën, met nu veel kalfjes, zijn in het gebied te vinden.  Maar 3 kilometer verderop, in het Breedveldpark leven slechts 25 soorten nachtvlinders.”

Geen aangeharkt tuintje met veel tegels
Het is vanzelfsprekend dat in een woonwijk waar mensen wonen en leven minder planten en dieren zijn. Toch kunnen mensen zelf hier ook iets aan doen.

“Wellicht  moeten mensen hun mindset wat veranderen. Een mooi aangeharkt tuintje met veel tegels is niet echt goed voor de natuur. Hierdoor kun je door de verandering van het klimaat, waardoor we extremer weer krijgen met ook hevige regenval, last krijgen van wateroverlast.
Het afkoppelen van de riolering, tegels verruilen voor planten, de aanschaf van een regenton of een groen dak zijn vaak simpele oplossingen waarmee mensen zelf de biodiversiteit kunnen verbeteren. Het is goed om te merken dat onze inwoners hier ook positief tegenover staan. Zo zijn er in het kader van Dorpsnatuur onlangs maar liefst 8.000 planten en nestkasten uitgegeven voor tuinen in Venne-Oost en Vliedberg-Vlijmen.”

Gemeentelijk beleid
Vrijwilligers van de Natuur- en Milieuvereniging helpen de gemeente bij kleinschalig onderhoud. Verder is de verenging steeds in overleg met de gemeente over het beheer van het gemeentelijk groen. Ze zijn blij dat de gemeente niet meer zo vaak maait en voor kruidenrijke bermen kiest. Ook het beleid om geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken bij onkruidbestrijding en de subsidiemogelijkheden op het gebied van duurzaamheid worden toegejuicht. Maar er zijn zeker ook verbeterpunten. Bijvoorbeeld de stikstofproblematiek met betrekking tot bouwplannen en het besluit om 10% van het bomenbestand te kappen is niet echt iets dat de biodiversiteit in een woonwijk ten goede komt.

De jeugd heeft de toekomst
De Natuur- en Milieuvereniging drijft op veel vrijwilligers. Veelal ouderen die de vereniging al jaren trouw zijn. Door voorlichting op scholen willen ze ook kinderen informeren over het belang van biodiversiteit.

 “Gelukkig ontvangen we steeds meer aanmeldingen van kinderen en raakt de jeugd steeds meer geïnteresseerd in de natuur en erkennen zij het belang van biodiversiteit.  Ook is er een nauwe samenwerking met de HAS uit Den Bosch. Jongeren in de leeftijd van 18 tot 22 jaar die bijvoorbeeld bioloog willen worden en heel bewust bezig zijn met  de natuur. Van hen krijgen we goede en nuttige tips en kunnen wij ook veel leren. Een mooie ontwikkeling want de jeugd heeft de toekomst!”