Elektriciteitsnetwerk capaciteit

Voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is cruciaal voor het realiseren van de doelstellingen voor duurzame opwek van zonne- en windenergie.

- Bericht 15 september 2022 -

Op 9 september 2022 kondigde TenneT aan dat er weer ruimte beschikbaar komt op het elektriciteitsnet van Noord-Brabant en Limburg. Dit heeft gevolgen voor de aansluitingsstop die begin juni 2022 in werking trad. Enexis meldt dat de meeste zakelijke klanten die op de wachtrij staan voor een grootverbruikaansluiting voor afname vanaf november weer een offerte aangeboden kunnen krijgen. Ook voor teruglevering komt weer capaciteit beschikbaar, maar dit zal zeker niet genoeg zijn om iedere aanvraag aan te sluiten. Hoeveel transportcapaciteit er exact beschikbaar komt is afhankelijk van de locatie en hoe dit aansluit bij de aanvragen.

De nieuwe ruimte op het elektriciteitsnet wordt gecreƫerd door samenwerking en afspraken tussen afnemers en leveranciers aan de ene kant en de netbeheerder aan de andere kant. Hierbij wordt het gebruik van transportcapaciteit met elkaar afgestemd om stroompieken in productie of afname van elektriciteit af te zwakken. Zo kunnen stroomproducenten als zonneparken op bepaalde momenten minder leveren of kunnen afnemers hun verbruik tijdelijk verlagen. Dit alles wordt gedaan tegen een financiƫle vergoeding.

Aanvragen
Initiatiefnemers die op dit moment op een wachtlijst staan met een verzoek voor verhoging van het contractvermogen, een verzwaring van een aansluiting, of een nieuwe aansluiting, worden gecontacteerd door Enexis wanneer het verzoek in behandeling wordt genomen. Enexis verwacht dat dit vanaf november 2022 zal gebeuren. Als men nog niet op de wachtlijst staat, kunnen partijen hiervoor een aanvraag doen bij Enexis. Op volgorde van binnenkomst zal worden bekeken of de aanvraag in aanmerking komt voor extra transportcapaciteit.

Wat betekent dit voor gemeente Heusden?
Door de huidige update met het vrijkomen van transportcapaciteit kunnen projecten die nadeel ondervinden van de schaarste mogelijk toch doorgang vinden. Dit wordt in de komende maanden duidelijk, wanneer Enexis en TenneT verdere informatie kunnen verschaffen over gemaakte afspraken met bedrijven in ons gebied en de daarmee daadwerkelijk vrijgekomen capaciteit. We houden contact met Enexis om de ontwikkelingen en kansen voor de bedrijven en projecten in de gemeente te volgen.

>> Lees verder in de raadsinformatiebrief (15 september 2022)

Laatst bijgewerkt op: 16-12-2022